Internet i telewizja | ksiezyc.pl
Księżyc Assistance - stała opieka nad komputerem klienta
W życiu każdego użytkownika komputera przychodzi taka chwila, że komputer odmawia współpracy. Najlepszym wyjściem jest profilaktyka. Dzięki Księżyc Assistance unikną Państwo nieprzewidzianych dodatkowych kosztów. Zapraszamy.
Ogólne założenia Księżyc-Assistance
Koszt usługi Księżyc Assistance 10,00 zł/m-c brutto
nieodpłatnie dla umów z promocją Księżyc-Assistance Gratis
Dla kogo usługa wyłącznie dla klientów sieci ksiezyc.pl
Jak klient realizuje usługę uprawniony klient może każdą z poniższych pozycji Usługi
zrealizować jeden raz w roku.
Komputer zastępczy podczas realizacji Usług Assistance klient może skorzysta
z komputera zastępczego (liczba komputerów ograniczona)

Usługa Księżyc-Assistance
     1. Reinstalacja systemu Windows z przeniesieniem danych i instalacją podstawowych programów
     2. Czyszczenie softwarowe (programowe)
 1. Usuwanie złośliwego oprogramowania
 2. usuwanie „złogów” programowych
 3. czyszczenie rejestru
 4. porządkowanie dysku twardego
     3. Czyszczenie fizyczne wnętrza komputera
 1. stacjonarnego
 2. laptopa
     4. Rozbudowa o podstawowe elementy
 1. zmiana dysku twardego
 2. rozbudowa pamięci
 3. itp
     5. Konfiguracja telewizora do internetu
     6. Konfiguracja Routera
     7. Instalowanie oprogramowania klienta lub
 1. darmowego programu antywirusowego
 2. darmowych aplikacji biurowych typu Open Office
 3. przeglądarek internetowych
 4. przeglądarek zdjęć
 5. innych
     8. Doradztwo w zakresie (bez limitu)
 1. zakupu sprzętu komputerowego
 2. problemów z dziedziny informatyki i oprogramowania
 3. innych tematów związanych z informatyką

Regulamin Usługi Księżyc Assistance:

 1. Organizatorem Usługi "Księżyc Assistance" zwanej dalej "Usługą", jest firma AVES Sp. z o.o. zwana dalej "AVES".
 2. Oferta obowiązuje w okresie od dnia 01.10.2016 do odwołania.
 3. Oferta jest skierowana do:
  1. Klientów, którzy posiadają czynnną umowę z AVES na dostęp do internetu.
  2. Klientów, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej oraz nie posiadają osobowości prawnej.
 4. Klient, o którym mowa wyżej, może:
  1. zakupić Usługę w cenie 10,00 zł brutto za 1 miesiąc.
  2. lub otrzymać Usługę jako premię do jednego z pakietów internetowych. Pakiety internetowe oznaczone są usługą "Księżyc-Assistance Gratis"
 5. Minimalny okres umowy na zakupioną Usługę nie może być krótszy niż 12 miesięcy, koszt Usługi w tym okresie wynosi 120,00 zł brutto
 6. Usługa ASS Gratis obowiązuje w tym samym okresie w jakim obowiązuje umowa na usługę internetową.
 7. W ramach Usługi: każdy klient, o którym mowa w pkt 3 może skorzystać z poszczególnych pozycji Usługi wyszczególnionych w tabeli "Usługa Księżyc Assistance" tylko raz w trakcie roku rozliczeniowego (rok rozliczeniowy: cykliczny okres 12 miesięcy, liczony od dnia uruchomienia Usługi Assistance dla usługi płatnej lub liczony od dnia uruchomienia usługi internetowej - dla usługi Księżyc-Assistance Gratis)
 8. Niewykorzystane pozycje Usługi nie przechodzą na następny rok rozliczeniowy. Możliwość skorzystania z poszczególnych pozycji Usługi odnawia się w następnym roku i obowiązuje zgodnie z pkt 7.
 9. Wysokość premii, o której mowa w ust.4 pkt.b wynosi 120,00 zł brutto.
 10. W przypadku kiedy klient nie dotrzyma warunków umowy o świadczenie uslug internetowych podpisanej w ramach promocji ASS Gratis, a w szczególności terminu trwania umowy, zobowiązny jest do zwrotu kosztów udzielonej premii (z zachowaniem proporcjonalnego systemu rozliczeń w danym roku rozliczeniowym).
 11. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowania mają postanowienia zawarte w Regulaminie Usług Internetowych, oraz Umowie o świadczenie Usługi.
 12. AVES może skrócić lub wydłużyć czas trwania oferty na Usługę, bez podania przyczyny.
 13. Z Usługi, uwzględniając powyższy regulamin, można skorzystać tylko raz na danym łączu AVES.
Copyrights 2013 © ksiezyc.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.