Internet i telewizja | ksiezyc.pl
Pakiet "Księżyc Światłowód - bloki"
Najszybszy dostępny internet w Zduńskiej Woli :) Niezrównana jakość, ogromne prędkości pobierania i niespotykanie duże prędkości wysyłania, a wszystko to w techologii FTTH (światłowód w mieszkaniu). Każdy klient otrzymuje na czas umowy router z gwarancją po stronie ksiezyc.pl. Dodatkowa usługa Księżyc-Assistance zapewni nadzwyczajną opiekę nad naszymi klientami. Zapraszamy.
Cennik: Księżyc Światłowód - bloki (24 m-ce)
Pobieranie Wysyłanie Cena Montaż PROMOCJA:
80 Mb/s 8 Mb/s 49 zł 99 zł Router WiFi z "wieczystą" gwarancją
Usługa Księżyc-Assistance Gratis
120 Mb/s 12 Mb/s 59 zł 49 zł
250 Mb/s 25 Mb/s 69 zł 1 zł

Regulamin promocji:

 1. Organizatorem promocji "Księżyc Światłowód - bloki" zwanej dalej "Promocją", jest firma AVES Sp. z o.o. zwana dalej "AVES".
 2. Promocja obowiązuje w okresie od dnia 15.02.2018 do odwołania.
 3. Promocja jest skierowana do:
  1. Klientów, którzy w okresie jej obowiązywania złożą wniosek na usługę zawartą w Cenniku "Księżyc Światłowód - bloki (24 m-ce)"
 4. Zainteresowany Klient może skorzystać z promocji, jeżeli istnieje techniczna możliwość świadczenia usługi dostępu do Internetu w technologii FTTH (światłowód w mieszkaniu) zwanej dalej Usługą, w wybranej przez Klienta lokalizacji.
 5. Zainteresowany Klient musi być właścicielem lokalu lub mieć pisemną zgodę właściciela na montaż Usługi, zgoda musi być podpisana w obecności pracownika AVES.
 6. W ramach promocji:
  1. każdy klient o którym mowa może skorzystać z promocyjnej ceny montażu odpowiednio 99, 49 albo 1 zł brutto,
  2. oraz każdy klient, o którym mowa w ust. 3 i który zawrze umowę na 24 m-ce, może skorzystać z pakietu internetowego 80, 120 albo 250 Mb/s i wykorzystać jako premię:
   1. udostępniony do użytkowania Router Światłowodowy ze stałą gwarancją firmy AVES (gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz uszkodzeń spowodowanych przez żywioły np. uderzenie pioruna, zalanie płynem, przepięcie w instalacji elektrycznej, w takim przypadku klient pokrywa wartość naprawy lub zakupu sprawnego urządzenia)
   2. a także skorzystać nieodpłatnie z usługi Księżyc-Assistance
 7. Wysokość premii, o której mowa w ust.6 pkt.a jest różnicą między promocyjną ceną montażu, a ceną montażu wynikająca z umowy.
 8. Router o którym mowa w ust. 6 pkt b pod pkt i jest własnością firmy AVES Sp.z o.o. Wartość detaliczna w/w routera wynosi 500,00 zł brutto i będzie ona uwzględniona w przypadku stwierdzenia uszkodzeń nie podlegających gwarancji.
 9. W przypadku kiedy klient nie dotrzyma warunków umowy o świadczenie uslug internetowych podpisanej w ramach Promocji, a w szczególności terminu trwania umowy, zobowiązny jest do zwrotu kosztów wszystkich udzielonych premii (z zachowaniem proporcjonalnego systemu rozliczeń), oraz innych wartości promocyjnych wynikających z Umowy i Cennika.
 10. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowania mają postanowienia zawarte w Regulaminie Usług Internetowych, oraz Umowie o świadczenie Usługi.
 11. AVES może skrócić lub wydłuzyć czas trwania Promocji bez podania przyczyny.
 12. Z Promocji można skorzystać tylko raz na danym łączu AVES.
Copyrights 2013 © ksiezyc.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.