Internet i telewizja | ksiezyc.pl
Pakiet "Wszędzie szybko - bloki"
Ten pakiet przeznaczony jest dla klientów, którzy chcą mieć szybki internet w niskiej cenie wykorzystując dodatkową promocję. Interent dostarczany jest w technologii Etherent (kabel typu skrętka) z maksymalną przepustowością do 100 Mb/s i jest wystarczający do większości działań.
Cennik: Wszędzie szybko - bloki (12 m-cy)
Pobieranie Wysyłanie Cena PROMOCJA:
Umowy na 12 m-cy
40 Mb/s 4 Mb/s 39 zł ----
60 Mb/s 6 Mb/s 49 zł 1 m-c za 1 zł albo Router N za 50 zł
80 Mb/s 8 Mb/s 59 zł 2 m-ce po 1 zł albo Router N za 1 zł
Promocja - montaż 1 zł
Cennik: Wszędzie szybko - bloki (24 m-ce)
Pobieranie Wysyłanie Cena PROMOCJA:
Umowy na 24 m-ce
40 Mb/s 4 Mb/s 39 zł 2 m-ce po 1 zł
albo Router "N" za 1 zł
60 Mb/s 6 Mb/s 49 zł 3 m-ce po 1 zł
albo Router "N" za 1 zł, albo "AC" za 50 zł
+ Księżyc-Assistance Gratis
80 Mb/s 8 Mb/s 59 zł 4 m-ce po 1 zł
albo Router "AC" za 1 zł
+ Księżyc-Assistance Gratis
Promocja - montaż 1 zł
Router w promocji:
 1. "N" - Tp-Link WR841N
 2. "AC" - Tp-Link AC 750 Archer C20

  Regulamin promocji:

  1. Organizatorem promocji "Pakiet Wszędzie szybko - bloki" zwanej dalej "Promocją", jest firma AVES Sp. z o.o. zwana dalej "AVES".
  2. Promocja obowiązuje w okresie od dnia 01.10.2016 do odwołania.
  3. Promocja jest skierowana do:
   1. Klientów, którzy w okresie jej obowiązywania złożą wniosek na usługę zawartą w Cenniku "Wszędzie szybko - bloki"
  4. Zainteresowany Klient może skorzystać z promocji, jeżeli istnieje techniczna możliwość świadczenia usługi dostępu do Internetu w technologii LAN (kabel typu skrętka) zwanej dalej Usługą, w wybranej przez Klienta lokalizacji.
  5. Zainteresowany Klient musi być właścicielem lokalu lub mieć pisemną zgodę właściciela na montaż Usługi, zgoda musi być podpisana w obecności pracownika AVES.
  6. W ramach promocji:
   1. każdy klient o którym mowa może skorzystać z promocyjnej ceny montażu 1 zł brutto,
   2. oraz każdy klient, o którym mowa w ust. 3 i który zawrze umowę na 12 m-cy, może skorzystać z pakietu internetowego 60 Mb/s i wykorzystać jako premię:
    1. 1 pełny miesiąc rozliczeniowy w cenie 1,00 zł brutto
    2. albo zakupić w cenie 50,00 zł brutto router typu "N" (zwany dalej jako Gadżet)
   3. oraz każdy klient, o którym mowa w ust. 3 i który zawrze umowę na 12 m-cy, może skorzystać z pakietu internetowego 80 Mb/s i wykorzystać jako premię:
    1. 2 pełne miesiące rozliczeniowe w cenie 1,00 zł brutto każdy
    2. albo zakupić w cenie 1,00 zł brutto Router typu "N" (zwany dalej jako Gadżet)
   4. oraz każdy klient, o którym mowa w ust. 3 i który zawrze umowę na 24 m-cy, może skorzystać z pakietu internetowego 40 Mb/s i wykorzystać jako premię:
    1. 2 pełne miesiące rozliczeniowe w cenie 1,00 zł brutto każdy
    2. albo zakupić w cenie 1,00 zł brutto Router typu "N" (zwany dalej jako Gadżet)
   5. oraz każdy klient, o którym mowa w ust. 3 i który zawrze umowę na 24 m-ce, może skorzystać z pakietu internetowego 60 Mb/s i wykorzystać jako premię:
    1. 3 pełne miesięce rozliczeniowe w cenie 1,00 zł brutto każdy
    2. albo zakupić w cenie 1,00 zł brutto jeden Router typu "N" (zwany dalej jako Gadżet), albo zakupić w cenie 50,00 zł brutto router typu "AC" (zwany dalej jako Gadżet)
    3. ponadto do punktu "i" oraz "ii" klient otrzyma bezpłatny pakiet usług Assistance. Zakres i Regulamin Usług Księżyc-Asssitance
   6. oraz każdy klient, o którym mowa w ust. 3 i który zawrze umowę na 24 m-ce, może skorzystać z pakietu internetowego 80 Mb/s i wykorzystać jako premię:
    1. 4 pełne miesięce rozliczeniowe w cenie 1,00 zł brutto każdy
    2. albo zakupić w cenie 1,00 zł brutto jeden Router typu "AC" (zwany dalej jako Gadżet)
    3. ponadto do punktu "i" oraz "ii" klient otrzyma bezpłatny pakiet usług Assistance. Zakres i Regulamin Usług Księżyc-Asssitance
  7. Marka i typ Gadżetu jest ustalona przez AVES i klient nie może żądać innej marki czy typu.
  8. Wysokość premii, o której mowa w ust.6 pkt.a jest różnicą między promocyjną ceną montażu, a ceną montażu wynikająca z umowy.
  9. Wysokość premii, o której mowa w ust.6 pkt.b wynosi odpowiednio:
   1. 48,00 zł brutto i jest to różnica pomiędzy standardową ceną premiowych miesiący a ceną sprzedaży premiowej,
   2. 49,00 zł brutto i jest to różnica pomiędzy standardową ceną sprzedaży Routera "N" (99,00 zł brutto), a ceną sprzedaży premiowej
  10. Wysokość premii, o której mowa w ust.6 pkt.c wynosi odpowiednio:
   1. 116,00 zł brutto i jest to różnica pomiędzy standardową ceną premiowych miesiący a ceną sprzedaży premiowej,
   2. 98,00 zł brutto i jest to różnica pomiędzy standardową ceną sprzedaży Routera "N" (99,00 zł brutto), a ceną sprzedaży premiowej
  11. Wysokość premii, o której mowa w ust.6 pkt.d wynosi odpowiednio:
   1. 76,00 zł brutto i jest to różnica pomiędzy standardową ceną premiowych miesiący a ceną sprzedaży premiowej,
   2. 98,00 zł brutto i jest to różnica pomiędzy standardową ceną sprzedaży Routera "N" (99,00 zł brutto), a ceną sprzedaży premiowej
  12. Wysokość premii, o której mowa w ust.6 pkt.e wynosi odpowiednio:
   1. 144,00 zł brutto i jest to różnica pomiędzy standardową ceną premiowych miesiący a ceną sprzedaży premiowej,
   2. 98,00 albo 129,00 i jest to różnica pomiędzy standardową ceną sprzedaży Routera "N" (99,00 zł brutto), a ceną sprzedaży premiowej albo Routera "AC" (179,00 zł brutto), a ceną sprzedaży premiowej
  13. Wysokość premii, o której mowa w ust.6 pkt.f wynosi odpowiednio:
   1. 232,00 zł brutto i jest to różnica pomiędzy standardową ceną premiowych miesiący a ceną sprzedaży premiowej,
   2. 178,00 i jest to różnica pomiędzy standardową ceną sprzedaży Routera "AC" (179,00 zł brutto), a ceną sprzedaży premiowej
  14. W przypadku kiedy klient nie dotrzyma warunków umowy o świadczenie uslug internetowych podpisanej w ramach Promocji, a w szczególności terminu trwania umowy, zobowiązny jest do zwrotu kosztów wszystkich udzielonych premii (z zachowaniem proporcjonalnego systemu rozliczeń), oraz innych wartości promocyjnych wynikających z Umowy i Cennika.
  15. Gadżet, o których mowa w ust.6 będzie do odbioru w biurze sieci ksiezyc.pl, będącego przedstawicielstwem AVES, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy o świadczeniu Usługi.
  16. Promocja łączy się z promocją "Montaż za 1 zł" i nie łączy się z innymi promocjami
  17. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowania mają postanowienia zawarte w Regulaminie Usług Internetowych, oraz Umowie o świadczenie Usługi.
  18. AVES może skrócić lub wydłuzyć czas trwania Promocji bez podania przyczyny.
  19. Z Promocji można skorzystać tylko raz na danym łączu AVES.
Copyrights 2013 © ksiezyc.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.