Internet i telewizja | ksiezyc.pl
Szybko i bez limitów na Lato

Szybki i niezawodny internet, który pozwala na swobodne korzystanie z możliwości jakie daje sieć: odbieranie poczty, przeglądanie stron www, pobieranie dużych plików multimedialnych, oglądanie filmów on-line, słuchanie radia i muzyki bez zakłóceń i bez limitu pobieranych danych.

Szybko i bez limitów
Prędkość transferu do Instalacja
Umowa na 12 m-cy
Instalacja
Umowa na 24 m-ce
Abonament Promocja
5 Mb/s 99 zł 1 zł 59 zł Router w technologii "N" za 1 zł
7 Mb/s 49 zł 1 zł 69 zł Router w technologii "AC" za 1 zł
10 Mb/s 1 zł 1 zł 79 zł Router w technologii "AC" +
1 miesiąc za 1 zł
Prędkość wysyłania do 1024 kb ( 2048 kb/s - dopłata 10 zł m-cznie )
Cena dla anteny odbiorczej 16dBi, antena 20dBi (większy zasięg) wymaga dopłaty 100,00 zł
Regulamin promocji "Szybko i bez limitów na Lato"

 1. Organizatorem promocji "Szybko i bez limitów na Lato" zwanej dalej "Promocją", jest firma AVES Sp. z o.o. zwana dalej "AVES".
 2. Promocja obowiązuje w okresie od dnia 11.04.2016 do odwołania.
 3. Promocja jest skierowana do:
  1. Klientów, którzy w okresie jej obowiązywania złożą wniosek na usługę zawartą w Cenniku "Szybko i bez limitów"
  2. Tylko dla klientów, którzy nie posiadali umowy z AVES Sp.z o.o. na Internet lub przerwa pomiędzy poprzednią umową z AVES, a obecnie zawieraną nie jest krótsza niż 6 miesięcy
 4. Zainteresowany Klient może skorzystać z promocji, jeżeli istnieje techniczna możliwość świadczenia usługi dostępu do Internetu w technologii WLAN (Radio) zwanej dalej Usługą, w wybranej przez Klienta lokalizacji.
 5. Zainteresowany Klient musi być właścicielem lokalu lub mieć pisemną zgodę właściciela na montaż Usługi, zgoda musi być podpisana w obecności pracownika AVES.
 6. W ramach promocji:
  1. każdy klient, o którym mowa w ust. 3 może w ramach premii:
   1. gdy wybierze pakiet 5 Mb/s zakupić jeden router w technologii "N" za 1 zł brutto (koszt udzielonej klientowy premii wynosi w tym przypadku 98,00 zł brutto i jest on różnicą pomiędzy detaliczną ceną sprzedaży a ceną sprzedaży premiowej)
   2. gdy wybierze pakiet 7 Mb/s zakupić jeden router w technologii "AC" za 1 zł brutto (koszt udzielonej klientowy premii wynosi w tym przypadku 178,00 zł brutto i jest on różnicą pomiędzy detaliczną ceną sprzedaży a ceną sprzedaży premiowej)
   3. gdy wybierze pakiet 10 Mb/s zakupić jeden router w technologii "AC" za 1 zł brutto oraz dodatkowo zakupić 1 miesiąc abonamentowy za 1 zł brutto (koszt udzielonej klientowy premii wynosi w tym przypadku 256,00 zł brutto i jest on różnicą pomiędzy detaliczną ceną sprzedaży a ceną sprzedaży premiowej routera i 1 miesiąca abonamentowego)
  2. dodatkowo każdy klient, o którym mowa w ust. 3 może w ramach premii skorzystać z promocyjnej ceny montażu. Udzielona klientowi premia jest zależna od wybranego pakietu internetowego i czasu obowiązywania umowy i jest ona różnicą między kosztem opłaty instalacyjnej bez promocji (wynikającej z umowy), a kosztem opłaty instalacyjnej, wynikającej z wybranej przez klienta pozycji cennika i wynosi ona odpowiednio:
   1. dla pakietu 5 Mb/s, umowa 12 m-cy - 601,00 zł brutto
   2. dla pakietu 7 Mb/s, umowa 12 m-cy - 651,00 zł brutto
   3. dla pakietu 10 Mb/s, umowa 12 m-cy - 699,00 zł brutto
   4. dla pakietu 5, 7 i 10 Mb/s, umowa 24 m-ce - 699,00 zł brutto
 7. W przypadku kiedy klient nie dotrzyma warunków umowy o świadczenie uslug internetowych podpisanej w ramach Promocji, a w szczególności terminu trwania umowy, zobowiązny jest do zwrotu kosztów wszystkich udzielonych premii (z zachowaniem proporcjonalnego systemu rozliczeń), oraz innych wartości promocyjnych wynikających z Umowy i Cennika.
 8. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowania mają postanowienia zawarte w Regulaminie Usług Internetowych, Cenniku "Szybko i bez limitów" , Umowie o świadczenie Usługi.
 9. AVES może skrócić lub wydłuzyć czas trwania Promocji bez podania przyczyny.
 10. Z Promocji można skorzystać tylko raz na danym łączu AVES.
Copyrights 2013 © ksiezyc.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.