Internet i telewizja | ksiezyc.pl
Telewizja Jambox HD + Księżyc Światłowód
(domki, 24 m-ce)

Internet Księżyc Światłowód i Telewizja Jambox to najwyższej jakości usługi multimedialne w Zduńskiej Woli. Kupując razem płacisz taniej. Tylko w ksiezyc.pl wprowadzmy światłówód wprost do twojego domu, dajemy szybki router i oferujemy Assistance do twojego komputera.

Połącz usługi i wybierz cenę dla siebie:
Pakiet internetowy Pakiet telewizyjny
Instalacja Aktywacja Abonament
Pakiet Mini HD


138   kanałów w tym 65  w HD
+ 138 kanałów w tym 65 w HD
+ Video Na Życzenie (VOD)
+ Nagrywanie
34,90
zł na miesiąc
Pakiet Wielotematyczny HD


181   kanałów w tym 88  w HD
+ 181 kanałów w tym 88 w HD
+ Video Na Życzenie (VOD)
+ Nagrywanie
54,90
zł na miesiąc
Pakiet Wielotematyczny Super HD


195   kanałów w tym 101  w HD
+ 195 kanałów w tym 101 w HD
+ Video Na Życzenie (VOD)
+ Nagrywanie
64,90
zł na miesiąc
TV + Interent Światłowód - (domki, 24 m-ce)
Pakiet Prędkość pobierania do Prędkość wysyłania do Abonament Instalacja
Ultra domki 80
Ultra domki 120
Ultra domki 250
80 Mb/s
120 Mb/s
250 Mb/s
8 Mb/s
12 Mb/s
25 Mb/s
59 zł
69 zł
89 zł
199 zł
149 zł
99 zł
Router WiFi z "wieczystą" gwarancją Usługa Księżyc-Assistance Gratis
Regulamin promocji:

 1. Organizatorem promocji "Telewizja Jambox HD + Księżyc Światłowód (domki, 24 m-ce)" zwanej dalej "Promocją", jest firma AVES Sp. z o.o. zwana dalej "AVES".
 2. Promocja obowiązuje w okresie od dnia 15-02-2018 do odwołania.
 3. Promocja jest skierowana do:
  1. Klientów, którzy w okresie jej obowiązywania złożą wniosek na usługę zawartą w Cenniku "TV + Interent Światłowód - (domki, 24 m-ce)" i mają już działającą TV Jambox, lub złożą jednocześnie wniosek o jej założenie.
  2. lub dla klientów, którzy mieli już interent w technologii FTTB (światłowód w domu, budownictwo jednorodzinne) i złożą wniosek na instalację TV Jambox oraz warunki dotychczasowej umowy na Interent pozwalają na zastosowanie cennika "TV + Interent Światłowód - (domki, 24 m-ce)". Warunki te sprawdza pracownik Biura Obsługi Klienta i przedstawia dogodne rozwiązanie, uwzględniając powyższe.
 4. Zainteresowany Klient może skorzystać z promocji, jeżeli istnieje techniczna możliwość świadczenia usługi dostępu do Internetu w technologii FTTB (światłowód w domu, budownictwo jednorodzinne) zwanej dalej Usługą, w wybranej przez Klienta lokalizacji.
 5. Zainteresowany Klient musi być właścicielem lokalu lub mieć pisemną zgodę właściciela na montaż Usługi, zgoda musi być podpisana w obecności pracownika AVES.
 6. W ramach promocji:
  1. każdy klient o którym mowa może skorzystać z promocyjnej ceny montażu odpowiednio 199, 149 albo 99 zł brutto jako jednej kwoty dla połączonych usług Internet i TV, w zależności od tyego, która z opłat była wyższa, np. klient zapłacił już 199 zł podłączając sam internet i po dwóch miesiącach zdecydował się podłączyć TV, w takim przypadku płaci za podłączenie TV tylko 1,00 zł, jednak jeżeli klient podłączył wyższy pakiet interentu za cenę 99 zł, to podlączając TV musi dopłacić 50 zł gdyż podłączenie samej TV kosztuje 149 zł. Analogicznie, jeśli klient podłączył TV za 149 zł i po kilku miesiącach chce podłączyć najtańszy pakiet, w którym koszt montażu wynosi 199 zł, wtedy musi zapłacić za montaż internetu 50 zł.
  2. oraz każdy klient, o którym mowa w ust. 3 i który zawrze umowę na 24 m-ce, może skorzystać z pakietu internetowego 100, 150 albo 250 Mb/s i wykorzystać jako premię:
   1. udostępniony do użytkowania Router Światłowodowy ze stałą gwarancją firmy AVES (gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz uszkodzeń spowodowanych przez żywioły np. uderzenie pioruna, zalanie płynem, przepięcie w instalacji elektrycznej, w takim przypadku klient pokrywa wartość naprawy lub zakupu sprawnego urządzenia)
   2. a także skorzystać nieodpłatnie z usługi Księżyc-Assistance
 7. Wysokość premii, o której mowa w ust.6 pkt.a jest różnicą między promocyjną ceną montażu, a ceną montażu wynikająca z umowy.
 8. Router o którym mowa w ust. 6 pkt b pod pkt i jest własnością firmy AVES Sp.z o.o. Wartość detaliczna w/w routera wynosi 500,00 zł brutto i będzie ona uwzględniona w przypadku stwierdzenia uszkodzeń nie podlegających gwarancji w następujących sytuacjach:
  1. jeśli klient zgłosi udszkodzenie podczas trwającej umowy na internet lub TV w technologii światłowodowej i dalej chce tą umowę kontynuować
  2. lub po zakończenia umowy, kiedy klient jest zobowiązany zwrócić powierzony sprzęt.
 9. W przypadku kiedy klient nie dotrzyma warunków umowy o świadczenie uslug internetowych podpisanej w ramach Promocji, a w szczególności terminu trwania umowy, zobowiązny jest do zwrotu kosztów wszystkich udzielonych premii (z zachowaniem proporcjonalnego systemu rozliczeń), oraz innych wartości promocyjnych wynikających z Umowy i Cennika. Proporcjonalne rozliczenie nie dotyczy ewentualnych kosztów powierzoego sprzętu.
 10. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowania mają postanowienia zawarte w Regulaminie Usług Internetowych, oraz Umowie o świadczenie Usługi.
 11. AVES może skrócić lub wydłuzyć czas trwania Promocji bez podania przyczyny.
 12. Z Promocji można skorzystać tylko raz na danym łączu AVES.
Copyrights 2013 © ksiezyc.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.