Internet i telewizja | ksiezyc.pl
Pakiet "Księżyc Światłowód - domki"

Internet szybszy 2 razy przez 24 miesiące. Zamów i podłącz internet w czasie wakacji i ciesz się podwójną prędkością w starej cenie, a wszystko to w technologii FTTH (światłowód w twoim domu). Każdy klient otrzymuje zupełnie za darmo dwuzakresowy, szybki router światłowodowy. Dodatkowa, darmowa usługa Assistance zapewni nadzwyczajną opiekę nad Twoim komputerem. Zapraszamy.

Regulamin promocji

 1. Organizatorem promocji "Na Wakacje 2 razy szybciej" zwanej dalej "Promocją", jest firma AVES Sp. z o.o. zwana dalej "AVES".
 2. Promocja obowiązuje w okresie od dnia 04.06.2018 do 31.08.2018.
 3. Promocja jest skierowana do:
  1. Klientów, którzy w okresie jej obowiązywania złożą wniosek na usługę zawartą w Cenniku "Cennik: Księżyc Światłowód (domki, 24 m-ce)"
  2. Tylko dla nowych instalacji (okres od zakończenia poprzedniej umowy na internet w danej lokalizacji nie może być krótszy niż 6 miesięcy, chyba że umowę chcą zawrzeć nowo nabywcy lub nowo najemcy lokalu).
 4. Zainteresowany Klient może skorzystać z promocji, jeżeli istnieje techniczna możliwość świadczenia usługi dostępu do Internetu w technologii FTTH (Fiber To The Home - Światłowód W Twoim Domu) zwanej dalej Usługą, w wybranej przez Klienta lokalizacji.
 5. Zainteresowany Klient musi być właścicielem lokalu lub mieć pisemną zgodę właściciela na montaż Usługi, zgoda musi być podpisana w obecności pracownika AVES.
 6. W ramach promocji:
  1. każdy klient, o którym mowa w ust. 3 może podwoić prędkość pobierania i wysyłania z i do Internetu przez okres 24 m-cy, po tym okresie prędkość internetu zostanie przywrócona do wartości sprzed promocji,
  2. każdy klient, o którym mowa w ust. 3 może w ramach premii zainstalować jedno łącze do sieci ksiezyc.pl z dostępem do internetu w cenie wskazanej w kolumnie "Instalacja".
 7. Wysokość premii, o której mowa w ust.6 pkt.b jest różnicą między podstawowym kosztem instalacji wskazanym w Umowie o świadczenie Usługi, a wartością faktury sprzedaży premiowej usługi instalacji.
 8. W przypadku kiedy klient nie dotrzyma warunków umowy o świadczenie usług internetowych podpisanej w ramach Promocji, a w szczególności terminu trwania umowy, zobowiązany jest do zwrotu kosztów premii, o których mowa w pkt. 7 oraz innych wartości promocyjnych wynikających z Umowy i Cennika.
 9. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowania mają postanowienia zawarte w Regulaminie Usług Internetowych, Cenniku "Księżyc Światłowód (domki, 24 m-ce)" , Umowie o świadczenie Usługi.
 10. AVES może skrócić lub wydłużyć czas trwania Promocji bez podania przyczyny.
 11. Z Promocji można skorzystać tylko raz na danym łączu AVES.
Copyrights 2013 © ksiezyc.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.