REGULAMIN VII Zduńskowolskiego Turnieju FIFA 2019:
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem VIII Zduńskowolskigo Turnieju GRY FIFA jest zduńskowolska sieć internetowa ksiezyc.pl, której właścicielem jest AVES sp. z o.o.
 2. Turniej odbędzie się w pawilonie przy ul. Żeromskiego 16/18 w Zduńskiej Woli.
 3. Turniej ma formę nieodpłatnej, otwartej rywalizacji sportowej w dwóch grupach EURO Ligi i MASTER Ligi o nagrody:
  1. MASTER Liga:
   • I nagroda: Puchar sieci ksiezyc.pl oraz Monitor dla gracza, 21:9, 34", 2560 x 1080 (UWHD), 34UM69G-B + gadżety
   • II nagroda: Plecak dla gracza Lenovo Y Gaming Armored Backpack + głośnik przenośny (Bluetooth) Creative Sound Blaster Free + gadżety
   • III nagroda: wysokiej klasy Słuchawki dla gracza HyperX Cloud Stinger Headset + gadżety
  2. EURO Liga
   • I nagroda: Fotel Gamingowy Diablo Chairs X-One Horn + gadżety
   • II nagroda: Plecak dla gracza Dell Pursuit Backpack + głośnik przenośny JBL GO (Bluetooth) + gadżety
   • III nagroda: ADATA Power Bank P20000D 20000 mAh + gadżety
 4. Turniej będzie rozegrany w trzech etapach:
  • 20.02.2019 (środa) godz. 9.00 do 13.00 - Eliminacje do MASTER Ligi (wg kolejności na drabince),
  • 20.02.2019 (środa) od godz. 13.00 do końca - Finały EURO Ligi (wg drabinki EURO Liga)
  • 21.02.2019 (czwartek) od godz. 10.00 do końca - Finały MASTER Ligi (wg drabinki MASTER Ligi)
 5. Turniej nie jest ograniczony terytorialnie.
 6. Liczba uczestników turnieju ograniczona jest do 128 osób + 10 osób rezerwowych; o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
 7. Rejestracja graczy trwa od 12.01.2019 do 17.02.2019 do godz. 23.59
 8. Rejestracja jest możliwa wyłącznie przez formularz dostępny na tej witrynie.
 9. W dniu 18.02.2019 po godzinie 10:00 zostanie rozlosowana drabinka turniejowa.
 10. Dla graczy dostępne będą 4 stanowiska wyposażone w konsole PlayStation 4 (PS4) z grą FIFA 19.
 11. Gracze będą posługiwać się kontrolerami dostarczonymi przez Organizatora (wszystkie kontrolery są jednakowe), nie dopuszcza się podłączania własnych.
 12. Turniej będzie przebiegał pod nadzorem 2 sędziów.
II. SYSTEM GRY
 1. Turniej podzielony jest na 3 części: eliminacje, finały EURO Ligi, Finały MASTER Ligi.
 2. Eliminacje rozegrane będą w dniu 20.02.2019 (środa) w ZCI Ratusz o godzinie 9.00 (identyfikatory będą wydawane od 8.30).
 3. Finały EURO Ligi zaczynają się po godzinie 13.00 w dniu 20.02.2019 (środa).
 4. Finały MASTER Ligi zaczynają się o godzinie 10.00 w dniu 21.02.2019 (czwartek).
 5. Mecze trwają 10 minut (dwie połowy po 5 minut)
 6. Eliminacje będą miały postać drabinki turniejowej.
 7. W Turnieju, każdego dnia, mogą być wprowadzone 2 przerwy techniczne. Organizator ogłosi je na miejscu.
 8. Miejsca na drabince turniejowej będą wylosowane przez komputer i zostaną opublikowane po zakończeniu zapisów w dniu 18.02.2019 po godzinie 10.00.
 9. Gracz zobowiązany jest pilnować swojej kolejki gry kierując się wskazówkami biura turnieju i drabinki turniejowej. Niestawienie się do gry w ciągu maksymalnie 3 minut od zgłoszenia gotowości do gry przez przeciwnika skutkuje dyskwalifikacją przez walkower 0:3.
 10. Gracz wybiera jedną z drużyn klubowych (nie ma możliwości tworzenia własnej drużyny oraz grania reprezentacją).
 11. Obowiązuje normalna kamera telewizyjna.
 12. Przed rozpoczęciem gry Gracze mają maksymalnie 2 minuty na dokonanie ustawień przedmeczowych.
 13. Gracz może dokonać zmiany zawodnika w trakcie meczu zgodnie z zasadami zmiany zawodników FIFA 19 (zmiana wywołana przez system gry) lub w czasie przerwy na zmianę stron.
 14. Wszelkie kwestie sporne będą rozpatrywane przez sędziów na bieżąco podczas turnieju.
III. FAIR PLAY
 1. Gracze zobowiązani są do zachowywania zgodnego z zasadami fair play – niedopuszczalne jest m.in.: używanie wulgaryzmów, nieprzyzwoitych gestów, akty agresji oraz wandalizmu.
 2. Umyślne przerwanie gry przez uczestnika będzie skutkowało natychmiastową przegraną walkowerem 0:3
 3. Umyślne przeszkadzanie przeciwnikowi będzie karane żółtą lub czerwoną kartką z konsekwencjami jak w rzeczywistej grze. (druga żółta kartka w trakcie turnieju - wyrzucenie z turnieju)
 4. Podczas prowadzenia rozgrywek korzystanie z pomocy innych osób jest niedozwolone (np. widzowie nie mogą doradzać zawodnikom w trakcie gry).
IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującą Ustawą o Ochronie Danych Osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celach marketingowych na potrzeby Turnieju oraz związanych z uczestnictwem i prowadzeniem Turnieju. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności plakaty reklamowe, ulotki, reklamę w gazetach i internecie itp.
 2. Każdy gracz przystępując do turnieju, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku oraz materiałów sporządzonych z jego udziałem na potrzeby promocji turnieju na wszystkich nośnikach i we wszystkich mediach (gazety, internet, telewizja, ulotki, plakaty).
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z turnieju osób, które są nietrzeźwe lub pod wpływem środków odurzających, nie zachowają zasad sportowej rywalizacji lub w sposób rażący naruszą postanowienia regulaminu
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, jeżeli zmiany te będą miały charakter wspomagający turniej lub będą z korzyścią dla graczy.
 3. Nagrody zostaną wręczone bezpośrednio po zakończeniu turnieju. Osoby niepełnoletnie poniżej 16 lat, muszą zgłosić się po odbiór nagrody z opiekunem prawnym wskazanym podczas rejestracji. Aby odebrać nagrodę należy okazać się dokumentem potwierdzającym tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja akademicka lub szkolna)

AVES Sp. z o.o.- ksiezyc.pl, Żeromskiego 16, 98-220 Zduńska Wola, 43 8243528