Wprowadź dane gracza.

Adres email:
Imię:
Nazwisko:
Wiek:
Adres: - Ulica, nr budynku, nr mieszkania:
Kod, Miejscowość:
Nr tel:

Wypełnia opiekun gdy gracz jest osobą niepełnoletnią:

Adres email:
Imię:
Nazwisko:
Adres - Ulica, nr budynku, nr mieszkania:
Kod, Miejscowość:
Nr tel:Zapoznałem się z regulaminem turnieju. REGULAMIN

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych,
jak również danych osobowych małoletniego nad którym sprawuję opiekę w zakresie niezbędnym do uczestnictwa w Turnieju FIFA organizowanego przez AVES Sp z o.o.,
zgodnie z obowiązującą Ustawą o Ochronie Danych Osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
AVES Sp. z o.o.- ksiezyc.pl, Żeromskiego 16, 98-220 Zduńska Wola, 43 8243528