INTERNET BLOKI

Ethernet

Księżyc Ethernet

Montaż tylko 1,00 zł.
Wyciąg z cennika

Regulamin promocji "Internet BLOKI (Ethernet)":

 1. Organizatorem promocji "Internet BLOKI (Ethernet)" zwanej dalej 'Promocją', jest firma AVES Sp. z o.o. zwana dalej 'AVES'.
 2. Promocja obowiązuje w okresie od dnia 01.05.2020 do odwołania.
 3. Promocja jest skierowana do:
  1. klientów, którzy są Konsumentami w świetle art 22 Kodeksu Cywilnego. Wszystkie wartości cen dla Konsumentów są cenami brutto.
  2. klientów, którzy w okresie obowiązywania promocji złożą wniosek na usługę zawartą w Cenniku "Internet BLOKI (Ethernet)"
  3. Promocja ma także zastosowanie w przypadku gdy klient nie jest Konsumentem, jednak wszystkie wartości cen zawarte w tym regulaminie są wtedy cenami netto i ma zastosowanie 23% stawka podatku VAT
 4. Zainteresowany Klient może skorzystać z promocji, jeżeli istnieje techniczna możliwość świadczenia usługi dostępu do Internetu w technologii Ethernet (skrętka 100 Mb/s) zwanej dalej Usługą, w wybranej przez Klienta lokalizacji.
 5. Zainteresowany Klient musi być właścicielem lokalu lub mieć pisemną zgodę właściciela na montaż Usługi, zgoda musi być podpisana w obecności pracownika AVES.
 6. W ramach promocji:
  1. dla umowy na 12 miesięcy
   1. każdy klient o którym mowa, może zakupić pakiet 90down/10up Mb/s w cenie 44,90 brutto miesięcznie i skorzystać z premiowej ceny na montaż/aktywację tj. 99.00 zł brutto i zakupić w cenie premiowej 99,00 zł brutto router domowy o przepustowości do 100 Mb/s wraz z konfiguracją
  2. dla umowy na 24 miesięcy
   1. każdy klient o którym mowa, może zakupić pakiet 90down/10up Mb/s w cenie 44,90 brutto miesięcznie i skorzystać z premiowej ceny na montaż/aktywację tj. 1.00 zł brutto i zakupić w cenie premiowej 99,00 zł brutto router domowy o przepustowości do 100 Mb/s wraz z konfiguracją
  3. dla umowy na 24 miesiące (kontynuacja)
   1. każdy klient o którym mowa, może zakupić pakiet 90down/10up Mb/s w cenie 44,90 brutto miesięcznie i skorzystać z premiowej ceny na montaż/aktywację tj. 1.00 zł brutto i zakupić w cenie premiowej 99,00 zł brutto router domowy o przepustowości do 100 Mb/s wraz z konfiguracją oraz wykorzystać 1 miesiąc premiowy w cenie 1.00 zł brutto,
  4. dla umowy na 36 miesięcy (tylko kontynuacja)
   1. każdy klient o którym mowa, może zakupić pakiet 90down/10up Mb/s w cenie 44,90 brutto miesięcznie i skorzystać z premiowej ceny na montaż/aktywację tj. 1.00 zł brutto i zakupić w cenie premiowej 99,00 zł brutto router domowy o przepustowości do 100 Mb/s wraz z konfiguracją oraz wykorzystać 2 miesiąc premiowe w cenie 1.00 zł brutto każdy.
 7. Wysokość udzielonych premii:
  1. dla ust. 6 pkt 1, 2, 3, 4 wysokość udzielonych premii za montaż/aktywację stanowi różnica między kosztem montażu/aktywacji wynikającej z UMOWY PROMOCYJNEJ o ŚWIADCZENIE USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU w kwocie 450,00 zł brutto, a ceną premiową za montaż/aktywację odpowiednią dla wybranego pakietu.
  2. dla ust. 6 pkt 3, 4 wysokość udzielonych premii na miesiące abonamentowe jest różnicą wartości wybranego abonamentu miesięcznego minus 1,00 zł pomnożona przez ilość premiowych miesięcy.
 8. W przypadku kiedy klient nie dotrzyma warunków umowy o świadczenie usług internetowych podpisanej w ramach Promocji, a w szczególności terminu trwania umowy, zobowiązany jest do zwrotu kosztów wszystkich udzielonych premii (z zachowaniem proporcjonalnego systemu rozliczeń), oraz innych wartości promocyjnych wynikających z Umowy i Cennika.
 9. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowania mają postanowienia zawarte w Regulaminie Usług Internetowych, oraz Umowie o świadczenie Usługi.
 10. AVES może skrócić lub wydłużyć czas trwania Promocji bez podania przyczyny.
 11. Z Promocji można skorzystać tylko raz na danym łączu AVES.