wybrano:

400Mb/s

MONTAŻ TYLKO 99,00 ZŁ

Wysyłanie aż 40 Mb/s

Regulamin promocji "Internet PRO (BLOKI)":

 1. Organizatorem promocji "Internet PRO (BLOKI)" zwanej dalej "Promocją", jest firma AVES Sp. z o.o. zwana dalej "AVES".
 2. Promocja obowiązuje w okresie od dnia 04.02.2021 do odwołania.
 3. Promocja jest skierowana do:
  1. klientów, którzy są Konsumentami w świetle art 22 Kodeksu Cywilnego. Wszystkie wartości cen dla Konsumentów są cenami brutto.
  2. klientów, którzy w okresie obowiązywania promocji złożą wniosek na usługę zawartą w Cenniku "Internet PRO (BLOKI)"
  3. Promocja ma także zastosowanie w przypadku gdy klient nie jest Konsumentem, jednak wszystkie wartości cen zawarte w tym regulaminie są wtedy cenami netto i ma zastosowanie 23% stawka podatku VAT
 4. Zainteresowany Klient może skorzystać z promocji, jeżeli istnieje techniczna możliwość świadczenia usługi dostępu do Internetu w technologii FTTH (światłowód w twoim domu) zwanej dalej Usługą, w wybranej przez Klienta lokalizacji.
 5. Zainteresowany Klient musi być właścicielem lokalu lub mieć pisemną zgodę właściciela na montaż Usługi, zgoda musi być podpisana w obecności pracownika AVES.
 6. W ramach promocji:
  1. dla umowy na 24 miesięcy
   1. każdy klient o którym mowa może zakupić pakiet 150down/15up Mb/s w premiowej cenie 49,90 miesięcznie i skorzystać z premiowej ceny na montaż/aktywację tj. 99,00 zł , (regularna cena pakietu wynosi 89,00 zł /miesięcznie, regularna cena montażu wynosi: 700,00 jednorazowo)
   2. każdy klient o którym mowa może zakupić pakiet 250down/25up Mb/s w premiowej cenie 59,90 miesięcznie i skorzystać z premiowej ceny na montaż/aktywację tj. 99,00 zł , (regularna cena pakietu wynosi 109,00 zł /miesięcznie, regularna cena montażu wynosi: 700,00 jednorazowo)
   3. każdy klient o którym mowa może zakupić pakiet 400down/40up Mb/s w premiowej cenie 69,90 miesięcznie i skorzystać z premiowej ceny na montaż/aktywację tj. 49,00 zł , (regularna cena pakietu wynosi 129,00 zł /miesięcznie, regularna cena montażu wynosi: 700,00 jednorazowo)
   4. każdy klient o którym mowa może zakupić pakiet 500down/100up Mb/s w premiowej cenie 79,90 miesięcznie i skorzystać z premiowej ceny na montaż/aktywację tj. 1,00 zł , (regularna cena pakietu wynosi 159,00 zł /miesięcznie, regularna cena montażu wynosi: 700,00 jednorazowo)
  2. dla umowy na 36 miesięcy (tylko klient "stały" - to znaczy, że klient ma, w dniu złożenia wniosku na usługę dostępu do internetu zgodnie z powyższym cennikiem, czynną umowę z AVES na usługę dostępu do Internetu tego samego lub innego rodzaju łącza np.: światłowód, LAN, WLAN) obowiązują ceny jak w pod pkt a z dodatkowymi upustami:
   1. jeżeli klient nie będzie korzystał z wymiany urządzenia dostępowego - routera, opłata montaż/aktywacja zostaje obniżona do wartości premiowej 1,00 zł , w przypadku wymiany urządzenia dostępowego obowiązują opłaty jak wyżej,
   2. dodatkowo klient może wykorzystać roczny dostęp do pakietu antywirusowego
    G Data Anty Wirus w cenie 1,00 zł za każdy miesiąc (regularna cena pakietu 6,00 zł za każdy miesiąc) albo wykorzystać w ciągu roku od podpisania nowej umowy kupon rabatowy o wartości 50,00 zł na zakupy w sklepie Moon Games.
  3. oraz każdy klient, o którym mowa w pkt a może wykorzystać jako dodatkową premie:
   1. udostępniony do użytkowania Router ze stałą gwarancją firmy AVES (gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz uszkodzeń spowodowanych przez żywioły np. uderzenie pioruna, zalanie płynem, przepięcie w instalacji elektrycznej, w takim przypadku klient pokrywa wartość naprawy lub zakupu sprawnego urządzenia)
   2. nieodpłatne usługi Księżyc-Assistance
  4. oraz każdy klient, o którym mowa w pod pkt a i b może wykorzystać jako dodatkową premie:
   1. upust w kwocie 10,00 zł do każdego abonamentu, jeżeli będzie miał jednocześnie czynną umowę z AVES na telewizję dla jednego z wybranych pakietów: KORZYSTNY, BOGATY, WIELOTEMATYCZNY HD, WIELOTEMATYCZNY SUPER HD, dodatkowe warunki naliczenia upustu:
    1. upust będzie naliczony od miesiąca następnego po miesiącu montażu telewizji,
    2. upust będzie naliczany tylko do pełnych zrealizowanych miesięcy w których klient miał czynną umowę z AVES na telewizję,
    3. jeżeli klient będzie notorycznie zalegał z opłatami za usługi telewizji lub internetu, stosowanie upust może zostać zawieszone lub zakończone, o zawieszeniu lub zakończeniu naliczania upustu klient zostanie powiadomiony pisemnie i ma prawo odwołać się od postanowienia AVES w ciągu 14 dni od dostarczenia zawiadomienia, w takim przypadku AVES w ciągu 14 dni od otrzymania odwołania rozpatrzy je i pisemnie poinformuje klienta o decyzji.
    4. jeżeli klient będzie podlegał windykacji ze względu na nieopłacenie abonamentu za usługę telewizji lub internetu lub obu usług, upust nie dotyczy miesięcy, za które nie wpłynęła opłata i będzie ona doliczona do zobowiązań klienta wynikających z cennika podstawowego, do odpowiednich faktur zostaną wystawione korekty na plus,
  5. Klient "stały", który nie ma łącza światłowodowego - to znaczy, że klient ma w dniu złożenia wniosku na usługę dostępu do internetu zgodnie z powyższym cennikiem czynną umowę z AVES na usługę dstępu do Internetu innego rodzaju łacza np.: LAN, WLAN, może podpisać nową umowę na łącze światłowodowe zgodnie z powyższym cennikiem maksymalnie na 6 miesięcy przed zakończeniem aktualnej umowy, z tym że cena za usługę nie może być mniejsza niż na dotychczasowej umowie i nowa umowa będzie obowiązywała na okres wybrany wg powyższego cennika plus miesiące, o które została skrócona poprzednia umowa.
  6. Klient "stały", który ma łącze światłowodowe - to znaczy, że klient ma w dniu złożenia wniosku na usługę dostępu do internetu zgodnie z powyższym cennikiem czynną umowę z AVES na usługę dstępu do Internetu rodzaju łacza: światłowód, może podpisać nową umowę na łącze światłowodowe zgodnie z powyższym cennikiem maksymalnie na 6 miesięcy przed zakończeniem aktualnej umowy, z tym że cena za usługę nie może być mniejsza niż na dotychczasowej umowie i nowa umowa będzie obowiązywała na okres wybrany wg powyższego cennika plus miesiące, o które została skrócona poprzednia umowa.
 7. Wysokość udzielonych premii wynosi odpowiednio dla ust 6.a:
  1. 1539,40 zł
  2. 1779,40 zł
  3. 2069,40 zł
  4. 2597,40 zł
 8. Wysokość udzielonych premii wynosi odpowiednio dla ust 6.b:
  1. 2008,60 zł
  2. 2368,60 zł
  3. 2778,60 zł
  4. 3546,60 zł
 9. Router o którym mowa w ust. 6 pkt c ppkt i jest własnością firmy AVES Sp.z o.o. Wartość detaliczna w/w routera wynosi 500,00 zł i będzie ona uwzględniona w przypadku stwierdzenia uszkodzeń nie podlegających gwarancji, o których mowa w w/w pkt.
 10. W przypadku kiedy klient nie dotrzyma warunków umowy o świadczenie usług internetowych podpisanej w ramach Promocji, a w szczególności terminu trwania umowy, zobowiązany jest do zwrotu kosztów wszystkich udzielonych premii zgodnie z ust. 7 (z zachowaniem proporcjonalnego systemu rozliczeń), oraz innych wartości promocyjnych wynikających z Umowy i Cennika.
 11. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowania mają postanowienia zawarte w Regulaminie Usług Internetowych, oraz Umowie o świadczenie Usługi.
 12. AVES może skrócić lub wydłużyć czas trwania Promocji bez podania przyczyny.
 13. Z Promocji można skorzystać tylko raz na danym łączu AVES.

KSIEZYC.PL w LICZBACH

3500Zadowolonych Klientów
2900Pakietów pow. 100 Mb/s
390 kilometrów światłowodów
20lat doświadczenia

Księżyc Assistance

Unikaj nieprzewidzianych kosztów naprawy sprzętu.

Stała opieka nad komputerem klienta.

zobacz więcej

Antywirus G Data

Zabezpiecz się przed wirusami i innymi zagrożeniami z sieci.

Oferta dla Domu i Firmy.

zobacz więcej

Karta Dużej Rodziny

Sprawdź co możesz zyskać razem z całą rodziną.

Honorujemy wszystkie rodzaje kart.

zobacz więcej