wybrano:

200Mb/s*

Montaż tylko 149,00 zł

Wysyłanie aż 50 Mb/s
Abonament bez ukrytych kosztów. Uważaj na ukryte koszty u innych operatorów np. dodatkowe opłaty za montaż w domach jednorodzinnych.

Księżyc Assistance zapewni nadzwyczajną opiekę nad twoim sprzętem IT.

* - pakiet dostępny tylko na sieci szkieletowej będącej własnością AVES Sp.z o.o.

Regulamin promocji "Internet PRO (DOMKI) 3 m-ce po 1 zł":

 1. Organizatorem promocji "Internet PRO (DOMKI) 3 m-ce po 1 zł" zwanej dalej "Promocją", jest firma AVES Sp. z o.o. zwana dalej "AVES".
 2. Promocja obowiązuje w okresie od dnia 01.03.2021 do odwołania.
 3. Promocja jest skierowana do:
  1. klientów, którzy są Konsumentami w świetle art 22 Kodeksu Cywilnego. Wszystkie wartości cen dla Konsumentów są cenami brutto.
  2. klientów, którzy w okresie obowiązywania promocji złożą wniosek na usługę zawartą w Cenniku "Internet PRO (DOMKI)"
  3. Promocja ma także zastosowanie w przypadku gdy klient nie jest Konsumentem, jednak wszystkie wartości cen zawarte w tym regulaminie są wtedy cenami netto i ma zastosowanie 23% stawka podatku VAT
 4. Zainteresowany Klient może skorzystać z promocji, jeżeli istnieje techniczna możliwość świadczenia usługi dostępu do Internetu w technologii FTTH (światłowód w twoim domu) zwanej dalej Usługą, w wybranej przez Klienta lokalizacji. Promocja nie dotyczy budownictwa wielorodzinnego oraz bloków mieszkalnych.
 5. Zainteresowany Klient musi być właścicielem lokalu lub mieć pisemną zgodę właściciela na montaż Usługi, zgoda musi być podpisana w obecności pracownika AVES.
 6. W ramach promocji:
  1. dla umowy na 24 miesiące
   1. każdy klient, o którym mowa, może skorzystać z promocyjnej ceny na montaż tj. 149,00 zł (regularna cena montażu wynosi: 700,00 jednorazowo),
   2. każdy klient, o którym mowa może zakupić pakiet 200down/50up Mb/s w premiowej cenie 64,90 miesięcznie i skorzystać z obniżenia ceny miesięcznej opłaty abonamentowej do kwoty 1.00 zł przez okres 3 miesięcy, licząc od następnego miesiąca po miesiącu w którym nastąpił montaż (regularna cena pakietu wynosi 110,00 zł/miesięcznie
    * - pakiet dostępny tylko na sieci szkieletowej AVES sp.z o.o.,
  2. oraz każdy klient, o którym mowa w ust. a może wykorzystać jako dodatkową premie:
   1. udostępniony do użytkowania Router ze stałą gwarancją firmy AVES (gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz uszkodzeń spowodowanych przez żywioły np. uderzenie pioruna, zalanie płynem, przepięcie w instalacji elektrycznej, w takim przypadku klient pokrywa wartość naprawy lub zakupu sprawnego urządzenia)
   2. nieodpłatne usługi Księżyc-Assistance
  3. oraz każdy klient, o którym mowa w ust. a może wykorzystać jako dodatkową premie:
   1. upust w kwocie 10,00 zł do każdego abonamentu, jeżeli będzie miał jednocześnie czynną umowę z AVES na telewizję dla jednego z wybranych pakietów: KORZYSTNY, BOGATY, WIELOTEMATYCZNY HD, WIELOTEMATYCZNY SUPER HD, dodatkowe warunki naliczenia upustu:
    1. upust będzie naliczony od miesiąca następnego po miesiącu montażu telewizji,
    2. upust będzie naliczany tylko do pełnych zrealizowanych miesięcy w których klient miał czynną umowę z AVES na telewizję,
    3. jeżeli klient będzie notorycznie zalegał z opłatami za usługi telewizji lub internetu, stosowanie upust może zostać zawieszone lub zakończone, o zawieszeniu lub zakończeniu naliczania upustu klient zostanie powiadomiony pisemnie i ma prawo odwołać się od postanowienia AVES w ciągu 14 dni od dostarczenia zawiadomienia, w takim przypadku AVES w ciągu 14 dni od otrzymania odwołania rozpatrzy je i pisemnie poinformuje klienta o decyzji.
    4. jeżeli klient będzie podlegał windykacji ze względu na nieopłacenie abonamentu za usługę telewizji lub internetu lub obu usług, upust nie dotyczy miesięcy, za które nie wpłynęła opłata i będzie ona doliczona do zobowiązań klienta wynikających z cennika podstawowego, do odpowiednich faktur zostaną wystawione korekty na plus.
 7. Wysokość udzielonych premii wynosi odpowiednio:
  1. dla ust 6.a:
   1. 551,00 zł
   2. 1465,80 zł
 8. Router o którym mowa w ust. 6 ust b ppkt i jest własnością firmy AVES Sp.z o.o. Wartość detaliczna w/w routera wynosi 500,00 zł i będzie ona uwzględniona w przypadku stwierdzenia uszkodzeń nie podlegających gwarancji, o których mowa w w/w pkt.
 9. W przypadku kiedy klient nie dotrzyma warunków umowy o świadczenie usług internetowych podpisanej w ramach Promocji, a w szczególności terminu trwania umowy, zobowiązany jest do zwrotu kosztów wszystkich udzielonych premii wskazanych w ust. 7 (z zachowaniem proporcjonalnego systemu rozliczeń), oraz innych wartości promocyjnych wynikających z Umowy i Cennika.
 10. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowania mają postanowienia zawarte w Regulaminie Usług Internetowych, oraz Umowie o świadczenie Usługi.
 11. AVES może skrócić lub wydłużyć czas trwania Promocji bez podania przyczyny.
 12. Z Promocji można skorzystać tylko raz na danym łączu AVES.

KSIEZYC.PL w LICZBACH

3500Zadowolonych Klientów
2900Pakietów pow. 100 Mb/s
390 kilometrów światłowodów
20lat doświadczenia

Księżyc Assistance

Unikaj nieprzewidzianych kosztów naprawy sprzętu.

Stała opieka nad komputerem klienta.

zobacz więcej

Antywirus G Data

Zabezpiecz się przed wirusami i innymi zagrożeniami z sieci.

Oferta dla Domu i Firmy.

zobacz więcej

Karta Dużej Rodziny

Sprawdź co możesz zyskać razem z całą rodziną.

Honorujemy wszystkie rodzaje kart.

zobacz więcej