INTERNET PRO + TV pakiet Korzystny

Fiber To The Home

500 Mb/s
Instalacja inna niż doziemna
600Mb/s
Instalacja doziemna

Regulamin promocji "Internet PRO 500 + TV Pakiet Korzystny (Instalacja inna niż doziema)":

 1. Organizatorem promocji "Internet PRO 500 + TV Pakiet Korzystny (Instalacja inna niż doziema)" zwanej dalej "Promocją", jest firma AVES Sp. z o.o. zwana dalej "AVES".
 2. Promocja obowiązuje w okresie od dnia 2022-07-25 do odwołania.
 3. Promocja jest skierowana do:
  1. klientów, którzy w okresie obowiązywania promocji złożą wniosek na usługi zawarte w Cenniku "Internet PRO 500 + TV Pakiet Korzystny (Instalacja inna niż doziema)".
  2. klientów, którzy są Konsumentami w świetle art 22 Kodeksu Cywilnego. Wszystkie wartości cen dla Konsumentów są cenami brutto.
 4. Zainteresowany Klient może skorzystać z promocji, jeżeli istnieje techniczna możliwość świadczenia usługi dostępu do Internetu w technologii FTTH (światłowód w twoim domu) zwanej dalej Usługą, w wybranej przez Klienta lokalizacji. Promocja nie dotyczy budownictwa wielorodzinnego oraz bloków mieszkalnych.
 5. Zainteresowany Klient musi być właścicielem lokalu lub mieć pisemną zgodę właściciela na montaż Usługi, zgoda musi być podpisana w obecności pracownika AVES.
 6. W ramach promocji:
  1. dla umowy na 24 miesiące
   1. każdy klient o którym mowa może zakupić pakiet 500down/100up Mb/s w premiowej cenie 55,00 zł/miesięcznie brutto, skorzystać z premiowej ceny na aktywację tj. 1,00 zł brutto i premiowej ceny montażu 1,00 zł brutto (regularna cena pakietu wynosi 170,00 zł/miesięcznie brutto, regularna cena aktywacji wynosi: 700,00 zł brutto jednorazowo, regularna cena montażu wynosi: 300,00 zł brutto jednorazowo)
   2. dodatkowo każdy klient o którym mowa może zakupić Pakiet TV Jambox "Korzystny" w cenie 59,90 zł/miesięcznie brutto i skorzystać z premiowej ceny na aktywacji tj. 99,00 zł brutto, (regularna cena pakietu wynosi 59,90 zł/miesięcznie brutto, regularna cena aktywacji wynosi: 500,00 zł brutto jednorazowo)
  2. oraz każdy klient, o którym mowa w pkt a, może wykorzystać jako dodatkową premie:
   1. udostępniony do użytkowania Router ze stałą gwarancją firmy AVES (gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz uszkodzeń spowodowanych przez żywioły np. uderzenie pioruna, zalanie płynem, przepięcie w instalacji elektrycznej, w takim przypadku klient pokrywa wartość naprawy lub zakupu sprawnego urządzenia, cena nowego routera (komplet wg opisu w umowie) wynosi 500,00 zł brutto)
   2. udostępniony do użytkowania Dekoder ze stałą gwarancją firmy AVES (gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz uszkodzeń spowodowanych przez żywioły np. uderzenie pioruna, zalanie płynem, przepięcie w instalacji elektrycznej, w takim przypadku klient pokrywa wartość naprawy lub zakupu sprawnego urządzenia, cena nowego dekodera (komplet wg opisu w umowie) wynosi 395,00 zł brutto)
   3. nieodpłatne usługi Księżyc-Assistance
 7. Wysokość udzilonych premii wynosi odpowiednio:
  1. dla ust 6.a:
   • 4159,00 zł
 8. W przypadku kiedy klient nie dotrzyma warunków umowy o świadczenie usług internetowych podpisanej w ramach Promocji, a w szczególności terminu trwania umowy, zobowiązany jest do zwrotu kosztów wszystkich udzielonych premii wskazanych w ust. 7 (z zachowaniem proporcjonalnego systemu rozliczeń), oraz innych wartości promocyjnych wynikających z Umowy i Cennika.
 9. Router oraz Dekoder, o których mowa w ust. 6 pkt b są własnością firmy AVES Sp.z o.o. i w przypadku rozwiązania umowy klient ma 7 dni od dnia zakończenia świadczenia usługi na zwrot w/w urządzeń. W przypadku braku zwrotu urządzeń, o których mowa AVES może obciążyć Klienta kosztami, które wymienione są w ust. 6. pkt b.
 10. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowania mają postanowienia zawarte w Regulaminie Usług Internetowych, oraz Umowie o świadczenie Usługi.
 11. AVES może skrócić lub wydłużyć czas trwania Promocji bez podania przyczyny.
 12. Z Promocji można skorzystać tylko raz na danym łączu AVES.

Regulamin promocji "Internet PRO 600 + TV Pakiet Korzystny (Instalacja doziemna)":

 1. Organizatorem promocji "Internet PRO 600 + TV Pakiet Korzystny (Instalacja doziemna)" zwanej dalej "Promocją", jest firma AVES Sp. z o.o. zwana dalej "AVES".
 2. Promocja obowiązuje w okresie od dnia 2022-07-25 do odwołania.
 3. Promocja jest skierowana do:
  1. klientów, którzy w okresie obowiązywania promocji złożą wniosek na usługi zawarte w Cenniku "Internet PRO 600 + TV Pakiet Korzystny (Instalacja doziemna)".
  2. klientów, którzy są Konsumentami w świetle art 22 Kodeksu Cywilnego. Wszystkie wartości cen dla Konsumentów są cenami brutto.
 4. Zainteresowany Klient może skorzystać z promocji, jeżeli istnieje techniczna możliwość świadczenia usługi dostępu do Internetu w technologii FTTH (światłowód w twoim domu) zwanej dalej Usługą, w wybranej przez Klienta lokalizacji. Promocja nie dotyczy budownictwa wielorodzinnego oraz bloków mieszkalnych.
 5. Zainteresowany Klient musi być właścicielem lokalu lub mieć pisemną zgodę właściciela na montaż Usługi, zgoda musi być podpisana w obecności pracownika AVES.
 6. W ramach promocji:
  1. za zrealizowanie 24 24 miesięcznej umowy
   1. każdy klient o którym mowa może zakupić pakiet 600down/100up Mb/s w premiowej cenie 65,00 zł/miesięcznie brutto, skorzystać z premiowej ceny na aktywację tj. 49,00 zł brutto, natomiast cenę montażu określa każdorazowo BOK na podstawie Warunków Technicznych i cena ta nie podlega sprzedaży premiowej (regularna cena pakietu wynosi 190,00 zł/miesięcznie brutto, regularna cena aktywacji wynosi: 700,00 zł brutto jednorazowo)
   2. dodatkowo każdy klient o którym mowa może zakupić Pakiet TV Jambox "Korzystny" w cenie 59,90 zł/miesięcznie brutto i skorzystać z premiowej ceny na aktywacji tj. 99,00 zł brutto, (regularna cena pakietu wynosi 59,90 zł/miesięcznie brutto, regularna cena aktywacji wynosi: 500,00 zł brutto jednorazowo)
  2. oraz każdy klient, o którym mowa w pkt a, może wykorzystać jako dodatkową premie:
   1. udostępniony do użytkowania Router ze stałą gwarancją firmy AVES (gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz uszkodzeń spowodowanych przez żywioły np. uderzenie pioruna, zalanie płynem, przepięcie w instalacji elektrycznej, w takim przypadku klient pokrywa wartość naprawy lub zakupu sprawnego urządzenia, cena nowego routera (komplet wg opisu w umowie) wynosi 500,00 zł brutto)
   2. udostępniony do użytkowania Dekoder ze stałą gwarancją firmy AVES (gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz uszkodzeń spowodowanych przez żywioły np. uderzenie pioruna, zalanie płynem, przepięcie w instalacji elektrycznej, w takim przypadku klient pokrywa wartość naprawy lub zakupu sprawnego urządzenia, cena nowego dekodera (komplet wg opisu w umowie) wynosi 395,00 zł brutto)
   3. nieodpłatne usługi Księżyc-Assistance
 7. Wysokość udzilonych premii wynosi odpowiednio:
  1. dla ust 6.a:
   • 4052,00 zł
 8. W przypadku kiedy klient nie dotrzyma warunków umowy o świadczenie usług internetowych podpisanej w ramach Promocji, a w szczególności terminu trwania umowy, zobowiązany jest do zwrotu kosztów wszystkich udzielonych premii wskazanych w ust. 7 (z zachowaniem proporcjonalnego systemu rozliczeń), oraz innych wartości promocyjnych wynikających z Umowy i Cennika.
 9. Urządzenia dostępowe, o których mowa w ust. 6 pkt b są własnością firmy AVES Sp.z o.o. i w przypadku rozwiązania umowy klient ma 7 dni od dnia zakończenia świadczenia usługi na zwrot w/w urządzeń. W przypadku braku zwrotu urządzeń, o których mowa AVES może obciążyć Klienta kosztami, które wymienione są w ust. 6. pkt b.
 10. WT1 - Warunki Techniczne montażu określają pracownicy AVES po wizji lokalnej w miejscu montażu. Wykonanie montażu jest płatne niezależnie od Aktywacji.
 11. Odrębnym kosztem jest Usługa kopania kanału teletechnicznego i układania mikrorurki na terenie prywatnym zamawiającego. Cennik kopania kanału teletechnicznego dla konsumentów
 12. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowania mają postanowienia zawarte w Regulaminie Usług Internetowych, oraz Umowie o świadczenie Usługi.
 13. AVES może skrócić lub wydłużyć czas trwania Promocji bez podania przyczyny.
 14. Z Promocji można skorzystać tylko raz na danym łączu AVES.