INTERNET PRO
(domy wielorodzinne)

Gigabit Ethernet

100Mb/s

Księżyc Światłowód

Montaż tylko 149,00 zł.

Regulamin promocji "Internet PRO (domy wielorodzinne)":

 1. Organizatorem promocji "Internet PRO (domy wielorodzinne)" zwanej dalej "Promocją", jest firma AVES Sp. z o.o. zwana dalej "AVES".
 2. Promocja obowiązuje w okresie od dnia 01.04.2019 do odwołania.
 3. Promocja jest skierowana do:
  1. klientów, którzy w okresie obowiązywania promocji złożą wniosek na usługę zawartą w Cenniku "Internet PRO (domy wielorodzinne)"
  2. klientów, którzy są Konsumentami w świetle art 22 Kodeksu Cywilnego. Wszystkie wartości cen dla Konsumentów są cenami brutto oraz obowiązuje OGÓLNY REGULAMIN DLA KONSUMENTA.
  3. firm i podmiotów nie będących Konsumentami z zastosowaniem cennika Konsumenckiego, wszystkie wartości w tym przypadku są cenami brutto oraz obowiązuje OGÓLNY REGULAMIN DLA MAŁYCH FIRM bez SLA.
  4. firm i podmiotów nie będących Konsumentami z zastosowaniem cennika Konsumenckiego w cenach netto, wszystkie wartości w tym przypadku są cenami netto oraz obowiązuje OGÓLNY REGULAMIN DLA MAŁYCH FIRM Z PODWYŻSZONYM SLA.
 4. Zainteresowany Klient może skorzystać z promocji, jeżeli istnieje techniczna możliwość świadczenia usługi dostępu do Internetu w technologii Gigabit Ethernet (skrętka 1 Gb/s) zwanej dalej Usługą, w wybranej przez Klienta lokalizacji.
 5. Zainteresowany Klient musi być właścicielem lokalu lub mieć pisemną zgodę właściciela na montaż Usługi, zgoda musi być podpisana w obecności pracownika AVES.
 6. W ramach promocji:
  1. dla umowy na 12 miesięcy
   1. każdy klient o którym mowa może zakupić pakiet 100down/5up Mb/s w cenie 59,00 miesięcznie i skorzystać z premiowej ceny na montaż/aktywację tj. 199.00 zł i zakupić w cenie premiowej 1,00 zł router domowy o przepustowości do 100 MBb/s
   2. każdy klient o którym mowa może zakupić pakiet 200down/15up Mb/s w cenie 69,00 miesięcznie i skorzystać z premiowej ceny na montaż/aktywację tj. 199.00 zł i zakupić w cenie premiowej 1,00 zł router o przepustowości do 1000 Mb/s
   3. każdy klient o którym mowa może zakupić pakiet 500down/20up Mb/s w cenie 89,00 miesięcznie i skorzystać z premiowej ceny na montaż/aktywację tj. 199.00 zł i zakupić w cenie premiowej 1,00 zł router o przepustowości do 1000 Mb/s
  2. dla umowy na 24 miesięcy
   1. każdy klient o którym mowa może zakupić pakiet 100down/5up Mb/s w cenie 59,00 miesięcznie i skorzystać z premiowej ceny na montaż/aktywację tj. 149.00 zł i zakupić w cenie premiowej 1,00 zł router domowy o przepustowości do 100 MBb/s
   2. każdy klient o którym mowa może zakupić pakiet 200down/15up Mb/s w cenie 69,00 miesięcznie i skorzystać z premiowej ceny na montaż/aktywację tj. 149.00 zł i zakupić w cenie premiowej 1,00 zł router o przepustowości do 1000 Mb/s
   3. każdy klient o którym mowa może zakupić pakiet 500down/20up Mb/s w cenie 89,00 miesięcznie i skorzystać z premiowej ceny na montaż/aktywację tj. 99.00 zł i zakupić w cenie premiowej 1,00 zł router o przepustowości do 1000 Mb/s
  3. dla umowy na 24 miesięce (kontynuacja)
   1. każdy klient o którym mowa może zakupić pakiet 100down/5up Mb/s w cenie 59,00 miesięcznie i skorzystać z premiowej ceny na montaż/aktywację tj. 1.00 zł
   2. każdy klient o którym mowa może zakupić pakiet 200down/15up Mb/s w cenie 69,00 miesięcznie i skorzystać z premiowej ceny na montaż/aktywację tj. 1.00 zł
   3. każdy klient o którym mowa może zakupić pakiet 500down/20up Mb/s w cenie 89,00 miesięcznie i skorzystać z premiowej ceny na montaż/aktywację tj. 1.00 zł
  4. dla umowy na 36 miesięcy (tylko kontynuacja)
   1. każdy klient o którym mowa może zakupić pakiet 100down/5up Mb/s w cenie 59,00 miesięcznie i skorzystać z premiowej ceny na montaż/aktywację tj. 1.00 zł i wykorzystać jako premię 1 miesiąc abonamentowy za 1,00 zł ,
   2. każdy klient o którym mowa może zakupić pakiet 200down/15up Mb/s w cenie 69,00 miesięcznie i skorzystać z premiowej ceny na montaż/aktywację tj. 1.00 zł i wykorzystać jako premię 2 miesiące abonamentowe za 1,00 zł każdy,
   3. każdy klient o którym mowa może zakupić pakiet 500down/20up Mb/s w cenie 89,00 miesięcznie i skorzystać z premiowej ceny na montaż/aktywację tj. 1.00 zł i wykorzystać jako premię 3 miesiące abonamentowe za 1,00 zł każdy.
 7. Wysokość udzielonych premii:
  1. dla ust. 6 pkt a, b, c, d wysokość udzielonych premii za montaż/aktywację stanowi różnica między kosztem montażu/aktywacji wynikającej z UMOWY PROMOCYJNEJ o ŚWIADCZENIE USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU, a ceną premiową za montaż/aktywację odpowiednią dla wybranego pakietu.
  2. dla ust. 6 pkt d wysokość udzielonych premii na miesiące abonamentowe jest różnicą wartości wybranego abonamentu miesięcznego minus 1,00 zł pomnożona przez ilość premiowych miesięcy.
 8. W przypadku kiedy klient nie dotrzyma warunków umowy o świadczenie usług internetowych podpisanej w ramach Promocji, a w szczególności terminu trwania umowy, zobowiązany jest do zwrotu kosztów wszystkich udzielonych premii (z zachowaniem proporcjonalnego systemu rozliczeń), oraz innych wartości promocyjnych wynikających z Umowy i Cennika.
 9. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowania mają postanowienia zawarte w Regulaminie Usług Internetowych, oraz Umowie o świadczenie Usługi.
 10. AVES może skrócić lub wydłużyć czas trwania Promocji bez podania przyczyny.
 11. Z Promocji można skorzystać tylko raz na danym łączu AVES.