Internet i telewizja | ksiezyc.pl
Promocja Wielkanoc 2018

Regulamin promocji " Promocja Wielkanoc 2018":

 1. Organizatorem promocji "Promocja Wielkanoc 2018" zwanej dalej "Promocją", jest firma AVES Sp. z o.o. zwana dalej "AVES".
 2. Promocja obowiązuje w okresie od dnia 15.03.2018 do odwołania.
 3. Promocja jest skierowana do:
  1. Klientów, którzy w okresie jej obowiązywania złożą wniosek na Usługę zawartą w jednym z cenników Usług Internetowych zwanych dalej Cennikiem, (UWAGA: Promocja nie łączy się z promocjami abonamentowymi i rzeczowymi zawartymi w poszczególnych cennikach, natomiast łączy się z promocją na montaż)
  2. Klientów, którzy zadeklarują minimalny okres wykorzystania Usługi na minimum 24 pełnych, kalendarzowych miesięcy następujących po miesiącu, w którym podpisano umowę.
  3. Tylko dla nowych instalacji, oznacza to, że minimalny okres od zakończenia ostatniej umowa na instalację i dostęp do internetu na danej lokalizacji nie może być krótszy niż 6 miesięcy kalendarzowych.
 4. Zainteresowany Klient może skorzystać z Promocja, jeżeli istnieje techniczna możliwość świadczenia usługi dostępu do Internetu w technologii Ethernet (kabel miedziany), WLAN (radio) lub FTTH (światłowód) zwanej dalej Usługą, w wybranej przez Klienta lokalizacji.
 5. Zainteresowany Klient musi być właścicielem lokalu lub mieć pisemną zgodę właściciela na montaż Usługi, zgoda musi być podpisana w obecności pracownika AVES.
 6. W ramach Promocja Klient:
  1. może wybrać dowolny pakiet z dowolnego cennika internetowego, umieszczonego na stronie internetowej ksiezyc.pl (z oferty AVES) i otrzymać premię sprzedażową w takiej kwocie, aby przez 12 kolejnych, kalendarzowych miesięcy nie zapłacił więcej niż 39,00 zł brutto za miesiąc,
  2. może uzyskać premiową usługę podłączenia internetu zgodnie z wybranym pakietem j.w.,
  3. może wykorzystać warunki promocji do końca roku 2018, o ile nie wybierze innej promocji obowiązującej w dniu montażu,
  4. może uzyskać darmową usługę Księżyc - Assistance zgodnie z wybranym pakietem j.w.
 7. Wysokość premii, o której mowa w pkt. 6.a. jest to różnica cennikowej ceny wybranego pakietu minus 39,00 zł brutto razy 12 miesięcy.
 8. Wysokość premii, o której mowa w pkt. 6.b. jest to różnica między ceną montażu wynikającą z umowy a jej wartością cennikową dla wybranego pakietu.
 9. W przypadku kiedy klient nie dotrzyma warunków umowy o świadczenie usług internetowych podpisanej w ramach Promocji, a w szczególności terminu trwania umowy, zobowiązany jest do zwrotu kosztów wszystkich udzielonych premii (z zachowaniem proporcjonalnego systemu rozliczeń), oraz innych wartości promocyjnych wynikających z Umowy i Cennika.
 10. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowania mają postanowienia zawarte w Regulaminie Usług Internetowych oraz Umowie o świadczenie Usługi.
 11. AVES może skrócić czas trwania Promocja bez podania przyczyny.
 12. Z Promocji można skorzystać tylko raz na danym łączu AVES w tej samej lokalizacji.
Copyrights 2013 © ksiezyc.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.