INTERNET PRO(DOMKI doziemnie)

Fiber To The Home

400Mb/s

Aktywacja tylko 49,00 zł

Montaż wg WT1
sprawdź ofertę (PDF)

Zadzwoń
600Mb/s

Aktywacja tylko 49,00 zł

Montaż wg WT1
sprawdź ofertę (PDF)

Zadzwoń
900Mb/s

Aktywacja tylko 49,00 zł

Montaż wg WT1
sprawdź ofertę (PDF)

Zadzwoń

Regulamin promocji "Internet PRO 400 (DOMKI doziemnie)":

 1. Organizatorem promocji "Internet PRO 400 (DOMKI doziemnie)" zwanej dalej "Promocją", jest firma AVES Sp. z o.o. zwana dalej "AVES".
 2. Promocja obowiązuje w okresie od dnia 21.06.2022 do odwołania.
 3. Promocja jest skierowana do:
  1. klientów, którzy w okresie obowiązywania promocji złożą wniosek na usługę zawartą w Cenniku "Internet PRO 400 (DOMKI doziemnie)".
  2. klientów, którzy są Konsumentami w świetle art 22 Kodeksu Cywilnego. Wszystkie wartości cen dla Konsumentów są cenami brutto.
  3. firm i podmiotów nie będących Konsumentami z zastosowaniem cennika Konsumenckiego, wszystkie wartości w tym przypadku są cenami brutto oraz obowiązuje REGULAMIN DLA KONSUMENTA.
  4. firm i podmiotów nie będących Konsumentami z zastosowaniem cennika Konsumenckiego w cenach netto, wszystkie wartości w tym przypadku są cenami netto oraz obowiązuje REGULAMIN DLA MAŁYCH FIRM.
 4. Zainteresowany Klient może skorzystać z promocji, jeżeli istnieje techniczna możliwość świadczenia usługi dostępu do Internetu w technologii FTTH (światłowód w twoim domu) zwanej dalej Usługą, w wybranej przez Klienta lokalizacji. Promocja nie dotyczy budownictwa wielorodzinnego oraz bloków mieszkalnych.
 5. Zainteresowany Klient musi być właścicielem lokalu lub mieć pisemną zgodę właściciela na montaż Usługi, zgoda musi być podpisana w obecności pracownika AVES.
 6. W ramach promocji:
  1. dla umowy na 24 miesiące
   1. każdy klient o którym mowa może zakupić pakiet 400down/100up Mb/s w premiowej cenie 79,90 miesięcznie skorzystać z premiowej ceny na aktywacji tj. 49,00 zł, (regularna cena pakietu wynosi 150,00 zł/miesięcznie, regularna cena aktywacji wynosi: 700,00 jednorazowo)
  2. oraz każdy klient, o którym mowa w ust. a, może wykorzystać jako dodatkową premie:
   1. udostępniony do użytkowania Router ze stałą gwarancją firmy AVES (gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz uszkodzeń spowodowanych przez żywioły np. uderzenie pioruna, zalanie płynem, przepięcie w instalacji elektrycznej, w takim przypadku klient pokrywa wartość naprawy lub zakupu sprawnego urządzenia, cena nowego Routera wynosi 350 zł brutto)
   2. nieodpłatne usługi Księżyc-Assistance
  3. oraz każdy klient, o którym mowa w ust. a, może wykorzystać jako dodatkową premie:
   1. upust w kwocie 10,00 zł do każdego abonamentu, jeżeli będzie miał jednocześnie czynną umowę z AVES na telewizję dla jednego z wybranych pakietów: KORZYSTNY, BOGATY, WIELOTEMATYCZNY HD, dodatkowe warunki naliczenia upustu:
    1. upust będzie naliczony od miesiąca następnego po miesiącu montażu telewizji,
    2. upust będzie naliczany tylko do pełnych zrealizowanych miesięcy w których klient miał czynną umowę z AVES na telewizję,
    3. jeżeli klient będzie notorycznie zalegał z opłatami za usługi telewizji lub internetu, stosowanie upust może zostać zawieszone lub zakończone, o zawieszeniu lub zakończeniu naliczania upustu klient zostanie powiadomiony pisemnie i ma prawo odwołać się od postanowienia AVES w ciągu 14 dni od dostarczenia zawiadomienia, w takim przypadku AVES w ciągu 14 dni od otrzymania odwołania rozpatrzy je i pisemnie poinformuje klienta o decyzji.
    4. jeżeli klient będzie podlegał windykacji ze względu na nieopłacenie abonamentu za usługę telewizji lub internetu lub obu usług, upust nie dotyczy miesięcy, za które nie wpłynęła opłata i będzie ona doliczona do zobowiązań klienta wynikających z cennika podstawowego, do odpowiednich faktur zostaną wystawione korekty na plus.
 7. Wysokość udzilonych premii wynosi odpowiednio:
  1. dla ust 6.a.i:
   • 2333,40 zł
 • WT1 - Warunki Techniczne montażu określają pracownicy AVES po wizji lokalnej w miejscu montażu. Wykonanie montażu jest płatne niezależnie od Aktywacji.
 • Odrębnym kosztem jest Usługa kopania kanału teletechnicznego i układania mikrorurki na terenie prywatnym zamawiającego. Cennik kopania kanału teletechnicznego dla konsumentów
 • Router o którym mowa w ust. 6 pkt b ppkt i jest własnością firmy AVES Sp.z o.o. Wartość detaliczna w/w routera wynosi 500,00 zł i będzie ona uwzględniona w przypadku stwierdzenia uszkodzeń nie podlegających gwarancji, o których mowa w w/w pkt.
 • W przypadku kiedy klient nie dotrzyma warunków umowy o świadczenie usług internetowych podpisanej w ramach Promocji, a w szczególności terminu trwania umowy, zobowiązany jest do zwrotu kosztów wszystkich udzielonych premii wskazanych w ust. 7 (z zachowaniem proporcjonalnego systemu rozliczeń), oraz innych wartości promocyjnych wynikających z Umowy i Cennika.
 • W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowania mają postanowienia zawarte w Regulaminie Usług Internetowych, oraz Umowie o świadczenie Usługi.
 • AVES może skrócić lub wydłużyć czas trwania Promocji bez podania przyczyny.
 • Z Promocji można skorzystać tylko raz na danym łączu AVES.
 • Regulamin promocji "Internet PRO 600 (DOMKI doziemnie)":

  1. Organizatorem promocji "Internet PRO 600 (DOMKI doziemnie)" zwanej dalej "Promocją", jest firma AVES Sp. z o.o. zwana dalej "AVES".
  2. Promocja obowiązuje w okresie od dnia 21.06.2022 do odwołania.
  3. Promocja jest skierowana do:
   1. klientów, którzy w okresie obowiązywania promocji złożą wniosek na usługę zawartą w Cenniku "Internet PRO 600 (DOMKI doziemnie)".
   2. klientów, którzy są Konsumentami w świetle art 22 Kodeksu Cywilnego. Wszystkie wartości cen dla Konsumentów są cenami brutto.
   3. firm i podmiotów nie będących Konsumentami z zastosowaniem cennika Konsumenckiego, wszystkie wartości w tym przypadku są cenami brutto oraz obowiązuje REGULAMIN DLA KONSUMENTA.
   4. firm i podmiotów nie będących Konsumentami z zastosowaniem cennika Konsumenckiego w cenach netto, wszystkie wartości w tym przypadku są cenami netto oraz obowiązuje REGULAMIN DLA MAŁYCH FIRM.
  4. Zainteresowany Klient może skorzystać z promocji, jeżeli istnieje techniczna możliwość świadczenia usługi dostępu do Internetu w technologii FTTH (światłowód w twoim domu) zwanej dalej Usługą, w wybranej przez Klienta lokalizacji. Promocja nie dotyczy budownictwa wielorodzinnego oraz bloków mieszkalnych.
  5. Zainteresowany Klient musi być właścicielem lokalu lub mieć pisemną zgodę właściciela na montaż Usługi, zgoda musi być podpisana w obecności pracownika AVES.
  6. W ramach promocji:
   1. dla umowy na 24 miesiące
    1. każdy klient o którym mowa może zakupić pakiet 600down/100up Mb/s w premiowej cenie 89,90 miesięcznie skorzystać z premiowej ceny na aktywacji tj. 49,00 zł, (regularna cena pakietu wynosi 190,00 zł/miesięcznie, regularna cena aktywacji wynosi: 700,00 jednorazowo)
   2. oraz każdy klient, o którym mowa w ust. a, może wykorzystać jako dodatkową premie:
    1. udostępniony do użytkowania Router ze stałą gwarancją firmy AVES (gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz uszkodzeń spowodowanych przez żywioły np. uderzenie pioruna, zalanie płynem, przepięcie w instalacji elektrycznej, w takim przypadku klient pokrywa wartość naprawy lub zakupu sprawnego urządzenia, cena nowego Routera wynosi 500,00 zł brutto)
    2. nieodpłatne usługi Księżyc-Assistance
   3. oraz każdy klient, o którym mowa w ust. a, może wykorzystać jako dodatkową premie:
    1. upust w kwocie 10,00 zł do każdego abonamentu, jeżeli będzie miał jednocześnie czynną umowę z AVES na telewizję dla jednego z wybranych pakietów: KORZYSTNY, BOGATY, WIELOTEMATYCZNY HD, dodatkowe warunki naliczenia upustu:
     1. upust będzie naliczony od miesiąca następnego po miesiącu montażu telewizji,
     2. upust będzie naliczany tylko do pełnych zrealizowanych miesięcy w których klient miał czynną umowę z AVES na telewizję,
     3. jeżeli klient będzie notorycznie zalegał z opłatami za usługi telewizji lub internetu, stosowanie upust może zostać zawieszone lub zakończone, o zawieszeniu lub zakończeniu naliczania upustu klient zostanie powiadomiony pisemnie i ma prawo odwołać się od postanowienia AVES w ciągu 14 dni od dostarczenia zawiadomienia, w takim przypadku AVES w ciągu 14 dni od otrzymania odwołania rozpatrzy je i pisemnie poinformuje klienta o decyzji.
     4. jeżeli klient będzie podlegał windykacji ze względu na nieopłacenie abonamentu za usługę telewizji lub internetu lub obu usług, upust nie dotyczy miesięcy, za które nie wpłynęła opłata i będzie ona doliczona do zobowiązań klienta wynikających z cennika podstawowego, do odpowiednich faktur zostaną wystawione korekty na plus.
  7. Wysokość udzilonych premii wynosi odpowiednio:
   1. dla ust 6.a.i:
    • 3053,40 zł
 • WT1 - Warunki Techniczne montażu określają pracownicy AVES po wizji lokalnej w miejscu montażu. Wykonanie montażu jest płatne niezależnie od Aktywacji.
 • Odrębnym kosztem jest Usługa kopania kanału teletechnicznego i układania mikrorurki na terenie prywatnym zamawiającego. Cennik kopania kanału teletechnicznego dla konsumentów
 • Router o którym mowa w ust. 6 pkt b ppkt i jest własnością firmy AVES Sp.z o.o. Wartość detaliczna w/w routera wynosi 500,00 zł i będzie ona uwzględniona w przypadku stwierdzenia uszkodzeń nie podlegających gwarancji, o których mowa w w/w pkt.
 • W przypadku kiedy klient nie dotrzyma warunków umowy o świadczenie usług internetowych podpisanej w ramach Promocji, a w szczególności terminu trwania umowy, zobowiązany jest do zwrotu kosztów wszystkich udzielonych premii wskazanych w ust. 7 (z zachowaniem proporcjonalnego systemu rozliczeń), oraz innych wartości promocyjnych wynikających z Umowy i Cennika.
 • W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowania mają postanowienia zawarte w Regulaminie Usług Internetowych, oraz Umowie o świadczenie Usługi.
 • AVES może skrócić lub wydłużyć czas trwania Promocji bez podania przyczyny.
 • Z Promocji można skorzystać tylko raz na danym łączu AVES.
 • Regulamin promocji "Internet PRO 900 (DOMKI doziemnie)":

  1. Organizatorem promocji "Internet PRO 900 (DOMKI doziemnie)" zwanej dalej "Promocją", jest firma AVES Sp. z o.o. zwana dalej "AVES".
  2. Promocja obowiązuje w okresie od dnia 21.006.2022 do odwołania.
  3. Promocja jest skierowana do:
   1. klientów, którzy w okresie obowiązywania promocji złożą wniosek na usługę zawartą w Cenniku "Internet PRO 900 (DOMKI doziemnie)".
   2. klientów, którzy są Konsumentami w świetle art 22 Kodeksu Cywilnego. Wszystkie wartości cen dla Konsumentów są cenami brutto.
   3. firm i podmiotów nie będących Konsumentami z zastosowaniem cennika Konsumenckiego, wszystkie wartości w tym przypadku są cenami brutto oraz obowiązuje REGULAMIN DLA KONSUMENTA.
   4. firm i podmiotów nie będących Konsumentami z zastosowaniem cennika Konsumenckiego w cenach netto, wszystkie wartości w tym przypadku są cenami netto oraz obowiązuje REGULAMIN DLA MAŁYCH FIRM.
  4. Zainteresowany Klient może skorzystać z promocji, jeżeli istnieje techniczna możliwość świadczenia usługi dostępu do Internetu w technologii FTTH (światłowód w twoim domu) zwanej dalej Usługą, w wybranej przez Klienta lokalizacji. Promocja nie dotyczy budownictwa wielorodzinnego oraz bloków mieszkalnych.
  5. Zainteresowany Klient musi być właścicielem lokalu lub mieć pisemną zgodę właściciela na montaż Usługi, zgoda musi być podpisana w obecności pracownika AVES.
  6. W ramach promocji:
   1. dla umowy na 24 miesiące
    1. każdy klient o którym mowa może zakupić pakiet 900down/100up Mb/s w premiowej cenie 99,90 miesięcznie skorzystać z premiowej ceny na aktywacji tj. 49,00 zł, (regularna cena pakietu wynosi 220,00 zł/miesięcznie, regularna cena aktywacji wynosi: 700,00 jednorazowo)
   2. oraz każdy klient, o którym mowa w ust. a, może wykorzystać jako dodatkową premie:
    1. udostępniony do użytkowania Router ze stałą gwarancją firmy AVES (gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz uszkodzeń spowodowanych przez żywioły np. uderzenie pioruna, zalanie płynem, przepięcie w instalacji elektrycznej, w takim przypadku klient pokrywa wartość naprawy lub zakupu sprawnego urządzenia, cena nowego Routera wynosi 500,00 zł brutto)
    2. nieodpłatne usługi Księżyc-Assistance
   3. oraz każdy klient, o którym mowa w ust. a, może wykorzystać jako dodatkową premie:
    1. upust w kwocie 10,00 zł do każdego abonamentu, jeżeli będzie miał jednocześnie czynną umowę z AVES na telewizję dla jednego z wybranych pakietów: KORZYSTNY, BOGATY, WIELOTEMATYCZNY HD, dodatkowe warunki naliczenia upustu:
     1. upust będzie naliczony od miesiąca następnego po miesiącu montażu telewizji,
     2. upust będzie naliczany tylko do pełnych zrealizowanych miesięcy w których klient miał czynną umowę z AVES na telewizję,
     3. jeżeli klient będzie notorycznie zalegał z opłatami za usługi telewizji lub internetu, stosowanie upust może zostać zawieszone lub zakończone, o zawieszeniu lub zakończeniu naliczania upustu klient zostanie powiadomiony pisemnie i ma prawo odwołać się od postanowienia AVES w ciągu 14 dni od dostarczenia zawiadomienia, w takim przypadku AVES w ciągu 14 dni od otrzymania odwołania rozpatrzy je i pisemnie poinformuje klienta o decyzji.
     4. jeżeli klient będzie podlegał windykacji ze względu na nieopłacenie abonamentu za usługę telewizji lub internetu lub obu usług, upust nie dotyczy miesięcy, za które nie wpłynęła opłata i będzie ona doliczona do zobowiązań klienta wynikających z cennika podstawowego, do odpowiednich faktur zostaną wystawione korekty na plus.
  7. Wysokość udzilonych premii wynosi odpowiednio:
   1. dla ust 6.a.i:
    • 3533,40 zł
 • WT1 - Warunki Techniczne montażu określają pracownicy AVES po wizji lokalnej w miejscu montażu. Wykonanie montażu jest płatne niezależnie od Aktywacji.
 • Odrębnym kosztem jest Usługa kopania kanału teletechnicznego i układania mikrorurki na terenie prywatnym zamawiającego. Cennik kopania kanału teletechnicznego dla konsumentów
 • Router o którym mowa w ust. 6 pkt b ppkt i jest własnością firmy AVES Sp.z o.o. Wartość detaliczna w/w routera wynosi 500,00 zł i będzie ona uwzględniona w przypadku stwierdzenia uszkodzeń nie podlegających gwarancji, o których mowa w w/w pkt.
 • W przypadku kiedy klient nie dotrzyma warunków umowy o świadczenie usług internetowych podpisanej w ramach Promocji, a w szczególności terminu trwania umowy, zobowiązany jest do zwrotu kosztów wszystkich udzielonych premii wskazanych w ust. 7 (z zachowaniem proporcjonalnego systemu rozliczeń), oraz innych wartości promocyjnych wynikających z Umowy i Cennika.
 • W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowania mają postanowienia zawarte w Regulaminie Usług Internetowych, oraz Umowie o świadczenie Usługi.
 • AVES może skrócić lub wydłużyć czas trwania Promocji bez podania przyczyny.
 • Z Promocji można skorzystać tylko raz na danym łączu AVES.