INTERNET PRO (domy wielorodzinne)

Gigabit Ethernet

Instalacja tylko 99,00 zł

Wysyłanie aż do 25 Mb/s
350Mb/s

Instalacja tylko 99,00 zł

Wysyłanie aż do 50 Mb/s
500Mb/s

Instalacja tylko 99,00 zł

Wysyłanie aż do 100 Mb/s
Wyciąg z cennika

Regulamin promocji "Internet PRO (DOMY WIELORODZINNE)":

 1. Organizatorem promocji "Internet PRO (DOMY WIELORODZINNE)" zwanej dalej "Promocją", jest firma AVES Sp. z o.o. zwana dalej "AVES".
 2. Promocja obowiązuje w okresie od dnia 05-08-2022 do odwołania.
 3. Promocja jest skierowana do:
  1. klientów, którzy w okresie obowiązywania promocji złożą wniosek na usługę zawartą w Cenniku "Internet PRO (DOMY WIELORODZINNE)"
  2. klientów, którzy są Konsumentami w świetle art 22 Kodeksu Cywilnego. Wszystkie wartości cen dla Konsumentów są cenami brutto oraz obowiązuje OGÓLNY REGULAMIN DLA KONSUMENTA.
  3. firm i podmiotów nie będących Konsumentami z zastosowaniem cennika Konsumenckiego, wszystkie wartości w tym przypadku są cenami brutto oraz obowiązuje OGÓLNY REGULAMIN DLA MAŁYCH FIRM bez SLA.
  4. firm i podmiotów nie będących Konsumentami z zastosowaniem cennika Konsumenckiego w cenach netto, wszystkie wartości w tym przypadku są cenami netto oraz obowiązuje OGÓLNY REGULAMIN DLA MAŁYCH FIRM Z PODWYŻSZONYM SLA.
 4. Zainteresowany Klient może skorzystać z promocji, jeżeli istnieje techniczna możliwość świadczenia usługi dostępu do Internetu w technologii Ethernet (kabel skrętka w mieszkaniu) zwanej dalej Usługą, w wybranej przez Klienta lokalizacji.
 5. Zainteresowany Klient musi być właścicielem lokalu lub mieć pisemną zgodę właściciela na montaż Usługi, zgoda musi być podpisana w obecności pracownika AVES.
 6. W ramach promocji:
  1. za zrealizowanie 12 miesięcznej umowy
   1. każdy klient o którym mowa może zakupić pakiet 250down/25up Mb/s w premiowej cenie 59,90 zł miesięcznie i skorzystać z premiowej ceny na montaż tj. 1,00 zł i premiowej ceny na aktywację tj. 98,00 zł , (regularna cena pakietu wynosi 120,00 zł miesięcznie, regularna cena montażu wynosi: 300,00 zł jednorazowo, regularna cena aktywacji wynosi: 700,00 zł jednorazowo)
   2. każdy klient o którym mowa może zakupić pakiet 350down/50up Mb/s w premiowej cenie 69,90 zł miesięcznie i skorzystać z premiowej ceny na montaż tj. 1,00 zł i premiowej ceny na aktywację tj. 98,00 zł , (regularna cena pakietu wynosi 140,00 zł miesięcznie, regularna cena montażu wynosi: 300,00 zł jednorazowo, regularna cena aktywacji wynosi: 700,00 zł jednorazowo)
   3. każdy klient o którym mowa może zakupić pakiet 500down/100up Mb/s w premiowej cenie 84,90 zł miesięcznie i skorzystać z premiowej ceny na montaż tj. 1,00 zł i premiowej ceny na aktywację tj. 98,00 zł , (regularna cena pakietu wynosi 170,00 zł miesięcznie, regularna cena montażu wynosi: 300,00 zł jednorazowo, regularna cena aktywacji wynosi: 700,00 zł jednorazowo)
  2. za zrealizowanie 24 miesięcznej umowy
   1. każdy klient o którym mowa może zakupić pakiet 250down/25up Mb/s w premiowej cenie 59,90 zł miesięcznie i skorzystać z premiowej ceny na montaż tj. 1,00 zł i premiowej ceny na aktywację tj. 98,00 zł , (regularna cena pakietu wynosi 120,00 zł miesięcznie, regularna cena montażu wynosi: 300,00 zł jednorazowo, regularna cena aktywacji wynosi: 700,00 zł jednorazowo)
   2. każdy klient o którym mowa może zakupić pakiet 350down/50up Mb/s w premiowej cenie 69,90 zł miesięcznie i skorzystać z premiowej ceny na montaż tj. 1,00 zł i premiowej ceny na aktywację tj. 98,00 zł , (regularna cena pakietu wynosi 140,00 zł miesięcznie, regularna cena montażu wynosi: 300,00 zł jednorazowo, regularna cena aktywacji wynosi: 700,00 zł jednorazowo)
   3. każdy klient o którym mowa może zakupić pakiet 500down/100up Mb/s w premiowej cenie 84,90 zł miesięcznie i skorzystać z premiowej ceny na montaż tj. 1,00 zł i premiowej ceny na aktywację tj. 98,00 zł , (regularna cena pakietu wynosi 170,00 zł miesięcznie, regularna cena montażu wynosi: 300,00 zł jednorazowo, regularna cena aktywacji wynosi: 700,00 zł jednorazowo)
  3. oraz każdy klient, o którym mowa w pkt b może wykorzystać jako dodatkową premie:
   1. upust w kwocie 10,00 zł do każdego abonamentu, jeżeli będzie miał jednocześnie czynną umowę z AVES na telewizję dla jednego z wybranych pakietów: KORZYSTNY, BOGATY, WIELOTEMATYCZNY HD, dodatkowe warunki naliczenia upustu:
    1. upust będzie naliczony od miesiąca następnego po miesiącu montażu telewizji,
    2. upust będzie naliczany tylko do pełnych zrealizowanych miesięcy w których klient miał czynną umowę z AVES na telewizję,
    3. jeżeli klient będzie notorycznie zalegał z opłatami za usługi telewizji lub internetu, stosowanie upust może zostać zawieszone lub zakończone, o zawieszeniu lub zakończeniu naliczania upustu klient zostanie powiadomiony pisemnie i ma prawo odwołać się od postanowienia AVES w ciągu 14 dni od dostarczenia zawiadomienia, w takim przypadku AVES w ciągu 14 dni od otrzymania odwołania rozpatrzy je i pisemnie poinformuje klienta o decyzji.
    4. jeżeli klient będzie podlegał windykacji ze względu na nieopłacenie abonamentu za usługę telewizji lub internetu lub obu usług, upust nie dotyczy miesięcy, za które nie wpłynęła opłata i będzie ona doliczona do zobowiązań klienta wynikających z cennika podstawowego, do odpowiednich faktur zostaną wystawione korekty na plus,
 7. Wysokość udzielonych premii wynosi odpowiednio dla ust 6.a:
  1. 1522,20 zł
  2. 1642,20 zł
  3. 1822,20 zł
 8. Wysokość udzielonych premii wynosi odpowiednio dla ust 6.b:
  1. 2343,40 zł
  2. 2583,40 zł
  3. 2943,40 zł
 9. W przypadku kiedy klient nie dotrzyma warunków umowy o świadczenie usług internetowych podpisanej w ramach Promocji, a w szczególności terminu trwania umowy, zobowiązany jest do zwrotu kosztów wszystkich udzielonych premii zgodnie z ust. 7 i 8 (z zachowaniem proporcjonalnego systemu rozliczeń), oraz innych wartości promocyjnych wynikających z Umowy i Cennika.
 10. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowania mają postanowienia zawarte w Regulaminie Usług Internetowych, oraz Umowie o świadczenie Usługi.
 11. AVES może skrócić lub wydłużyć czas trwania Promocji bez podania przyczyny.
 12. Z Promocji można skorzystać tylko raz na danym łączu AVES.