REGULAMIN IX Zduńskowolskiego Turnieju FIFA 2020:.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem IX Zduńskowolskigo Turnieju GRY FIFA sklep komputerowy Moon Games, i sieć internetowa ksiezyc.pl których właścicielem jest AVES sp. z o.o.
 2. Turniej odbędzie się w pawilonie przy Kinie Ratusz sala kameralna w Zduńskiej Woli.
 3. Turniej ma formę nieodpłatnej, otwartej rywalizacji sportowej w dwóch grupach EURO Ligi i MASTER Ligi o nagrody:
  1. MASTER Liga:
   • I nagroda: Puchar sieci ksiezyc.pl oraz Monitor 28", 4K + gadżety
   • II nagroda: Fotel gamingowy California Access + gadżety
   • III nagroda: Słuchawki HP serii Omen + gadżety
  2. EURO Liga
   • I nagroda: Fotel gamingowy Diablo + gadżety
   • II nagroda: Stojak biurkowy na słuchawki z hubem USB i podświetlaniem RGB + gadżety
   • III nagroda: Słuchawki gamingowe serii Bloody + gadżety
 4. Turniej będzie rozegrany w trzech etapach:
  • 14.01.2020 (wtorek) godz. 9.00 do 13.00 - Eliminacje do MASTER Ligi (wg kolejności na drabince),
  • 14.01.2020 (wtorek) od godz. 13.00 do końca - Finały EURO Ligi (wg drabinki EURO Liga)
  • 15.01.2020 (czwartek) od godz. 09.00 do końca - Finały MASTER Ligi (wg drabinki MASTER Ligi)
 5. Turniej nie jest ograniczony terytorialnie.
 6. Liczba uczestników turnieju ograniczona jest do 128 osób + 10 osób rezerwowych; o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
 7. Rejestracja graczy trwa od 02.01.2020 do 13.01.2020 do godz. 9:00.
 8. Rejestracja jest możliwa wyłącznie przez formularz dostępny na tej witrynie.
 9. W dniu 13.01.2020 po godzinie 12:00 zostanie rozlosowana drabinka eleminacyjna.
 10. Dla graczy dostępne będą 4 stanowiska wyposażone w konsole PlayStation 4 (PS4) z grą FIFA 19.
 11. Gracze będą posługiwać się kontrolerami dostarczonymi przez Organizatora (wszystkie kontrolery są jednakowe), nie dopuszcza się podłączania własnych.
 12. Turniej będzie przebiegał pod nadzorem 2 sędziów.
II. SYSTEM GRY
 1. Turniej podzielony jest na 3 części: eliminacje, finały EURO Ligi, Finały MASTER Ligi.
 2. Eliminacje rozegrane będą w dniu 14.01.2020 (wtorek) w ZCI Ratusz o godzinie 9.00 (identyfikatory będą wydawane od 8.30).
 3. Finały EURO Ligi zaczynają się po godzinie 13.00 w dniu 14.01.2020 (wtorek).
 4. Finały MASTER Ligi zaczynają się o godzinie 9.00 w dniu 15.01.2020 (środa).
 5. Mecze trwają 10 minut (dwie połowy po 5 minut)
 6. Eliminacje będą miały postać drabinki turniejowej.
 7. W Turnieju, każdego dnia, mogą być wprowadzone 2 przerwy techniczne. Organizator ogłosi je na miejscu.
 8. Miejsca na drabince turniejowej będą wylosowane przez komputer i zostaną opublikowane po zakończeniu zapisów w dniu 13.01.2020 po godzinie 12.00.
 9. Gracz zobowiązany jest pilnować swojej kolejki gry kierując się wskazówkami biura turnieju i drabinki turniejowej. Niestawienie się do gry w ciągu maksymalnie 3 minut od zgłoszenia gotowości do gry przez przeciwnika skutkuje dyskwalifikacją przez walkower 0:3.
 10. Gracz wybiera jedną z drużyn klubowych (nie ma możliwości tworzenia własnej drużyny oraz grania reprezentacją).
 11. Obowiązuje normalna kamera telewizyjna.
 12. Przed rozpoczęciem gry Gracze mają maksymalnie 2 minuty na dokonanie ustawień przedmeczowych.
 13. Gracz może dokonać zmiany zawodnika w trakcie meczu zgodnie z zasadami zmiany zawodników FIFA 19 (zmiana wywołana przez system gry) lub w czasie przerwy na zmianę stron.
 14. Wszelkie kwestie sporne będą rozpatrywane przez sędziów na bieżąco podczas turnieju.
III. FAIR PLAY
 1. Gracze zobowiązani są do zachowywania zgodnego z zasadami fair play – niedopuszczalne jest m.in.: używanie wulgaryzmów, nieprzyzwoitych gestów, akty agresji oraz wandalizmu.
 2. Umyślne przerwanie gry przez uczestnika będzie skutkowało natychmiastową przegraną walkowerem 0:3
 3. Umyślne przeszkadzanie przeciwnikowi będzie karane żółtą lub czerwoną kartką z konsekwencjami jak w rzeczywistej grze. (druga żółta kartka w trakcie turnieju - wyrzucenie z turnieju)
 4. Podczas prowadzenia rozgrywek korzystanie z pomocy innych osób jest niedozwolone (np. widzowie nie mogą doradzać zawodnikom w trakcie gry).
IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującą Ustawą o Ochronie Danych Osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celach marketingowych na potrzeby Turnieju oraz związanych z uczestnictwem i prowadzeniem Turnieju. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności plakaty reklamowe, ulotki, reklamę w gazetach i internecie itp.
 2. Każdy gracz przystępując do turnieju, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku oraz materiałów sporządzonych z jego udziałem na potrzeby promocji turnieju na wszystkich nośnikach i we wszystkich mediach (gazety, internet, telewizja, ulotki, plakaty).
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z turnieju osób, które są nietrzeźwe lub pod wpływem środków odurzających, nie zachowają zasad sportowej rywalizacji lub w sposób rażący naruszą postanowienia regulaminu
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, jeżeli zmiany te będą miały charakter wspomagający turniej lub będą z korzyścią dla graczy.
 3. Nagrody zostaną wręczone bezpośrednio po zakończeniu turnieju. Osoby niepełnoletnie poniżej 16 lat, muszą zgłosić się po odbiór nagrody z opiekunem prawnym wskazanym podczas rejestracji. Aby odebrać nagrodę należy okazać się dokumentem potwierdzającym tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja akademicka lub szkolna)ksiezyc.pl

Ksiezyc.pl - zduńskowolski operator telekomunikacyjny dostarczający usługi Internet Telewizja do domów w całym powiecie zduńskowolskim.