REGULAMIN XI Zduńskowolskiego Turnieju gry FIFA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem XI Zduńskowolskigo Turnieju GRY FIFA jest sklep Moon Games i sieć Internetowa ksiezyc.pl, których właścicielem jest AVES Sp.z o.o.
 2. Turniej ma formę nieodpłatnej, otwartej rywalizacji sportowej w tzw. MASTER Lidze o nagrody:
  1. MASTER Liga:
   • I nagroda: Fotel Gamingowy Diablo plus gadżety
   • II nagroda: Zestaw Kalwiatur+Mysz+Podkładka Corsair plus gadżety
   • III nagroda: Słuchawki Hyperx Cloud Alpha Red/Black plus gadżety
 3. Turniej będzie rozegrany w systemie pucharowym:
  • 30.06.2022 (czwartek) godz. 09.00 do 12.30 - Pierwsza część Master Ligi (wg kolejności na drabince),
  • 30.06.2022 godz. 13.00 do zakończenia - Druga część Master Ligi (wg kolejności na drabince),
 4. Turniej nie jest ograniczony terytorialnie.
 5. Liczba uczestników turnieju ograniczona jest do 64 osób + 10 osób rezerwowych; o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. Rejestracja graczy trwa od 13.06.2022 do 28.06.2022 do godz. 12:00.
 7. Rejestracja jest możliwa wyłącznie przez formularz dostępny na tej witrynie.
 8. W dniu 29-06-2022 po godz. 10.00 zostanie rozlosowana drabinka).
 9. Dla graczy dostępne będą 4 stanowiska wyposażone w konsole PlayStation 4 (PS4) z grą FIFA 21.
 10. Gracze będą posługiwać się kontrolerami dostarczonymi przez Organizatora (wszystkie kontrolery są jednakowe), nie dopuszcza się podłączania własnych.
 11. Turniej będzie przebiegał pod nadzorem 2 sędziów.
II. SYSTEM GRY
 1. Turniej MASTER Ligi zaczyna się o godzinie 9:00 w dniu 30.06.2022 (czwartek).
 2. Mecze trwają 10 minut (dwie połowy po 5 minut) plus czas organizacyjny
 3. W Turnieju mogą być wprowadzone 2 przerwy techniczne. Organizator ogłosi je na miejscu.
 4. Miejsca na drabince turniejowej będą wylosowane przez komputer i zostaną opublikowane po zakończeniu zapisów w dniu 29-06-2022 po godz. 10.00.
 5. Gracz zobowiązany jest pilnować swojej kolejki gry kierując się wskazówkami biura turnieju i drabinki turniejowej. Niestawienie się do gry w ciągu maksymalnie 3 minut od zgłoszenia gotowości do gry przez przeciwnika skutkuje dyskwalifikacją przez walkower 0:3.
 6. Gracz wybiera jedną z drużyn klubowych (nie ma możliwości tworzenia własnej drużyny oraz grania reprezentacją).
 7. Obowiązuje normalna kamera telewizyjna.
 8. Przed rozpoczęciem gry Gracze mają maksymalnie 2 minuty na dokonanie ustawień przedmeczowych.
 9. Gracz może dokonać zmiany zawodnika w trakcie meczu zgodnie z zasadami zmiany zawodników FIFA 21 (zmiana wywołana przez system gry) lub w czasie przerwy na zmianę stron.
 10. Wszelkie kwestie sporne będą rozpatrywane przez sędziów na bieżąco podczas turnieju.
III. FAIR PLAY
 1. Gracze zobowiązani są do zachowywania zgodnego z zasadami fair play – niedopuszczalne jest m.in.: używanie wulgaryzmów, nieprzyzwoitych gestów, akty agresji oraz wandalizmu.
 2. Umyślne przerwanie gry przez uczestnika będzie skutkowało natychmiastową przegraną walkowerem 0:3
 3. Umyślne przeszkadzanie przeciwnikowi będzie karane żółtą lub czerwoną kartką z konsekwencjami jak w rzeczywistej grze. (druga żółta kartka w trakcie turnieju - wyrzucenie z turnieju)
 4. Podczas prowadzenia rozgrywek korzystanie z pomocy innych osób jest niedozwolone (np. widzowie nie mogą doradzać zawodnikom w trakcie gry).
IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującą Ustawą o Ochronie Danych Osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celach marketingowych na potrzeby Turnieju oraz związanych z uczestnictwem i prowadzeniem Turnieju. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności plakaty reklamowe, ulotki, reklamę w gazetach i internecie itp.
 2. Każdy gracz przystępując do turnieju, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku oraz materiałów sporządzonych z jego udziałem na potrzeby promocji turnieju na wszystkich nośnikach i we wszystkich mediach (gazety, internet, telewizja, ulotki, plakaty).
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z turnieju osób, które są nietrzeźwe lub pod wpływem środków odurzających, nie zachowają zasad sportowej rywalizacji lub w sposób rażący naruszą postanowienia regulaminu
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, jeżeli zmiany te będą miały charakter wspomagający turniej lub będą z korzyścią dla graczy.
 3. Nagrody zostaną wręczone bezpośrednio po zakończeniu turnieju. Osoby niepełnoletnie poniżej 16 lat, muszą zgłosić się po odbiór nagrody z opiekunem prawnym wskazanym podczas rejestracji. Aby odebrać nagrodę należy okazać się dokumentem potwierdzającym tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja akademicka lub szkolna)ksiezyc.pl

Ksiezyc.pl - zduńskowolski operator telekomunikacyjny dostarczający usługi Internet Telewizja Telefon do domów w całym regionie.
Moon Games - sklep stacjonarny z wysokiej jakości sprzętem gamingowym.