Karta Dużej Rodziny i seniora

Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny

Regulamin Sprzedaży "Karta Dużej Rodziny" lub "Zduńskowolska Karta Seniora":

 1. Organizatorem systemu Sprzedaży "Karta Dużej Rodziny" lub "Zduńskowolska Karta Seniora" zwanej dalej "SKDR i SZKS", jest firma AVES Sp. z o.o. zwana dalej "AVES".
 2. SKDR obowiązuje w okresie od dnia 01.05.2020 do odwołania.
 3. SKDR jest skierowana do:
  1. Klientów, którzy w okresie jej obowiązywania złożą wniosek na Usługę zawartą w jednym z cenników Usług Internetowych zwanych dalej Cennikiem, z wyłączeniem cenników w których Internet połączony jest z Telewizją, (UWAGA: SKDR i SZKS nie łączy się z promocjami abonamentowymi i rzeczowymi zawartymi w poszczególnych cennikach, natomiast łączy się z promocją na montaż)
  2. Klientów, którzy zadeklarują minimalny okres wykorzystania Usługi na 12 pełnych, kalendarzowych miesięcy następujących po miesiącu, w którym podpisano umowę.
  3. Tylko dla nowych i dotychczasowych instalacji, jeżeli umowa dotychczasowa jest zdefiniowana jako "umowa na czas nieokreślony".
 4. Zainteresowany Klient może skorzystać z SKDR lub SZKS, jeżeli istnieje techniczna możliwość świadczenia usługi dostępu do Internetu w technologii Ethernet (kabel), WLAN (radio) lub FTTH (światłowód) w wybranej przez Klienta lokalizacji z zastrzeżeniem, że Usługa będzie dostarczana na sieci szkieletowej AVES.
 5. Zainteresowany Klient musi być właścicielem lokalu lub mieć pisemną zgodę właściciela na montaż Usługi, zgoda musi być podpisana w obecności pracownika AVES.
 6. W ramach SKDR lub SZKS Klient:
  1. otrzymuje 10% zniżki na Usługę dostępu do internetu jeśli posiada KDR lub ZKS,
 7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowania mają postanowienia zawarte w Regulaminie Usług Internetowych oraz Umowie o świadczenie Usługi.
 8. AVES może skrócić czas trwania SKDR lub SZKS bez podania przyczyny.
 9. Z SKD lub SZKS jedna rodzina może skorzystać tylko raz na danym łączu AVES w tej samej lokalizacji.
 10. Więcej o KDR: https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne
 11. Więcej o ZKS: https://www.zdunskawola.pl/pl/menu-mieszkancy/polityka-prorodzinna/zdunskowolska-karta-seniora

Księżyc Assistance

Unikaj nieprzewidzianych kosztów naprawy sprzętu.

Stała opieka nad komputerem klienta.

zobacz więcej

Antywirus G Data

Zabezpiecz się przed wirusami i innymi zagrożeniami z sieci.

Oferta dla Domu i Firmy.

zobacz więcej

Karta Dużej Rodziny

Sprawdź co możesz zyskać razem z całą rodziną.

Honorujemy wszystkie rodzaje kart.

zobacz więcej